יועצים אקדמיים

שעות קבלה של יועצי המחלקה להנדסת תכנה ומערכות מידע
לשנת הלימודים תשע"ז

יועצים לשנה שנה א' – הנדסת תכנה ומערכות מידע

ד"ר אלנה רווה– cselena@braude.ac.il  
יום שני בין 13:30-15:30 חדר M213 , טלפון 04-9901845

ד"ר רנטה אברוס –r_avros@braude.ac.il
יום שני בין 12:30-13:30 חדר M206, טלפון 04-9901862

ד"ר זכריה פרנקל – zfrenkel1@gmail.com zfrenkel1@gmail.com
יום רביעי בין 13:30-14:30 חדר M113
יועצ\ת שנה ב'-ג' מערכות מידע
ד"ר שרי שינוולד – sarai@braude.ac.il
יום רביעי בין 10:00-11:00 בחדר המרצים בנין מדעים. M320.

יועץ שנה ד' – ה' מערכות מידע

ד"ר קטרינה קורנבלט – katerina@braude.ac.il

יום רביעי בין 14:00-16:00, טלפון 04-9901845,חדר M213

ד"ר שרי שינוולד – רכזת יועצים sarai@braude.ac.il

יום שני בין 12:30-13:30 בחדר M206