ייעוץ והכוון לימודי

כל מתעניין ו/או תלמיד במכינה זוכה להכוונה וליווי אישי של יועצת המכינה לפני ההרשמה ובמהלך הלימודים. הייעוץ מסייע בגיבוש המסלול, בבחירת תחום הלימודים ובבחינת אפשרויות להמשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

שירותי תמיכה לסטודנט

שיעורי עזר
צוות המכינה עוקב אחר התקדמות הכיתה ואחר התקדמותו האישית של כל תלמיד ובמידת הצורך מציע שיעורי תגבור ועזר כיתתיים.

סדנאות
במכינה מתקיימות סדנאות שמטרתן הקניית מיומנויות למידה המסייעות בניהול זמן, בהקניית אסטרטגיות למידה, שיפור ההתמודדות עם מקצועות עתירי מלל, חרדת בחינות ועוד.

חונכות אישית וסיוע פרטני
תלמידי המכינה רשאים להשתלב בפרויקטים חינוכיים כדוגמת פרויקט חונכות בחסות קרן "אייסף" ופרויקט "שר המדע". פרויקטים אלו מאפשרים למשתתף לקבל חונך אישי והוראה פרטנית, או חונכות בקבוצות קטנות. הקבלה לפרויקטים תיקבע עפ"י עמידה בקריטריונים ייחודיים.

טיפול בקשיי למידה / לקויות למידה
במכינה קיים מערך תמיכה רחב בתחום קשיי הלמידה / ליקויי למידה, אשר עוזר באיתור את הקשיים ובמקרה של לקויות למידה, מסייע הן באמצעות בניית תכנית אישית והן באמצעות המלצות להתאמות בבחינות, ויישומן הלכה למעשה.

רכזי מקצוע
במכינה ישנם רכזי מקצוע עבור מספר מקצועות: אנגלית, מתמטיקה, תנ"ך, אזרחות וגיאוגרפיה. רכזי המקצוע אחראים לעקוב אחר הישגי הסטודנטים ולתת מענה לכל צורך. לרכזי המקצוע שעות קבלת סטודנטים, המאפשרות לכל סטודנט לתאם פגישה אישית עם רכז המקצוע במידה והוא מעוניין בכך.

סיוע לחוזרים ממילואים
לחוזרים משירות מילואים ניתן סיוע לימודי להשלמת החומר. בנוסף, במידה והסטודנט מעוניין הוא יכול להגיש באמצעות המכינה בקשה לולת"ם (וועדה לתיאום מילואים) לביטול / דחייה / קיצור שמ"פ, או לבקש מהמכינה לכתוב עבורו מכתב אישי לצבא.

דקן הסטודנטים
דקן הסטודנטים הוא הרשות המרכזית במכללה המסייעת לסטודנטים תוך תיאום וקשר הדוק עם כל מחלקות המכללה ועם אגודת הסטודנטים. סטודנטים במכינה זכאים לשירותי הדיקנט.

שירות פסיכולוגי
במסגרת המרכז לקידום ופיתוח הלמידה וההוראה תלמידי המכינה זכאים לייעוץ פסיכולוגי.

ספרייה
למכללה ספריה אקדמית לשימוש כלל הסטודנטים במכללה. בספרייה אוסף ספרים, כתבי עת, תדפיסים ומאגרי מידע מעודכנים.

פעילות תרבות וחברה
תלמידי המכינה משתתפים בפעילויות חברתיות ותרבותיות מגוונות של המכללה: הרצאות שונות, פעילויות ספורט, מסיבות וטיולים.

מעונות
בקמפוס המכללה קיימים מעונות. המעוניינים יגישו בקשה במזכירות המכינה בשלב ההרשמה.