תנאי הרשמה

יכולים להגיש בקשה לתכנית המצוינות:
מועמדים חדשים העונים על תנאי הקבלה למחלקה בה הם מבקשים ללמוד, ובנוסף על שלושה מבין ארבעת התנאים שלהלן:
• תעודת בגרות הכוללת הגברה במתמטיקה (5 יח"ל) בציון מינימלי 90 (לא כולל בונוס).
• תעודת בגרות הכוללת הגברה במקצוע מדעי או טכנולוגי (5 יח"ל) בציון מינימלי 90 (לא כולל בונוס).
• ציון פסיכומטרי מינימלי של 680 בדגש רב תחומי או בדגש כמותי.
ציון סכם מינימלי של 630.

סטודנטים הלומדים במכללה לאחר שני הסמסטרים הראשונים ללימודיהם. ובנוסף עונים על הקריטריונים הבאים:
• ממוצע ציוניהם המצטבר אינו נמוך מ- 88 ונמצא בשני האחוזונים העליונים של ציוני הסטודנטים במחזור בו הם לומדים במחלקתם.
• צבירה של לפחות 36 נ"ז במכללה.
• סטודנט שהתקבל למכללה ממוסד אקדמי אחר, וצבר 36 נ"ז כולל פטורים, אשר מתוכם 25 נ"ז לפחות נצברו במכללה, ההחלטה על קבלתו לתכנית המצוינות תתבסס על ראיון אישי בפני ועדת הקבלה.