צוות המעונות

 • גב' מגי (מרגלית) בן יהודה
  גב' מגי (מרגלית) בן יהודה
  מנהלת המעונות

  גב' מגי (מרגלית) בן יהודה

  משרד: מעונות A2
  טל': 04-9901811
  דוא"ל:  magi@admin.ort.org.il
 • גב' אהובה אברהם
  גב' אהובה אברהם
  מזכירת גבייה והרשמה

  גב' אהובה אברהם

  טל': 04-9901958
  דוא"ל:  ahuvaa@admin.ort.org.il
   
   
 • מר שמעון דיין
  מר שמעון דיין
  אב הבית

  מר שמעון דיין

  טל': 04-9901996
  דוא"ל: shimond@admin.ort.org.il