מעבדות בסיסיות*:

* את ההדרכה יש להעביר כבר במעבדה הראשונה, ללא דיחוי.

מעבדות מתקדמות *:

* המבחנים ייבדקו ע"י מעביר הקורס/מעבדה (פרט למבחן של הדרכת
   בטיחות לייזר המועברת ע"י ממונה בטיחות לייזר מכללתי, מר מקסים
   גניס), הציון יינתן גם על טופס המבחן וגם בטופס חתימות המרוכז. את
   המבחנים וגם את הטפסים יש להעביר אל אחראי מעבדות אלקטרוניקה,
   חדר EM-108

* במעבדה לתאי דלק EM-408 - סטודנט חייב לעבור הדרכת חומרים
   מסוכנים במחלקת ביוטכנולוגיה