נוהל (מלא) מבחן בטיחות ממוחשב

תקציב הנחיות לביצוע מבחן ממוחשב


מעבדות בסיסיות*:

* את ההדרכה יש להעביר כבר במעבדה הראשונה, ללא דיחוי.

מעבדות מתקדמות *:

* ביצוע מבחן בטיחות ממוחשב במערכת ה moodle הינו עבור כלל הקורסים המועברים במעבדות האלקטרוניקה (בלבד) בבניין EM (להבהיר - בלי קשר האם יש שימוש בפועל במכשירים במהלך הקורס/מעבדה – אלא מעצם קיום נגישות למכשירים והסיכון הכרוך בכך). כולל מעבדות "בסיסיות" שלהן יש הדרכה בלבד - במקרה שלהן מדובר במבחן של שאלה אחת שהיא הצהרה על קבלת ההדרכה.

* מבחנים הם תמיד ייבוא מסמסטר קודם - יש להגדיר חלון זמן וסיסמא מעודכנים למבחן הבטיחות כפי שרשום בסעיפים 6, 7 בקובץ הנחיות המצורף (הכל נמצא תחת הגדרות מבחן (במצב עריכה)). אחרת המבחן ייראה לכם כלא זמין.

* ציון עובר הוא עבור 100% תשובות נכונות בלבד. במקרה של טעויות במבחן יש לבצע מבחן חוזר, באופן המוסבר בקובץ ההנחיות (עמוד 7 בקובץ הנחיות, עמוד 20 בקובץ הנוהל)

*הנדסאים (בלבד!) ב EM104 (בלבד) עדיין מבצעים מבחן על נייר,