בית כנסת

בית הכנסת ממוקם מול חדר האוכל ופתוח לתפילה בימות השבוע,
בשבתות ובחגים.

 לו"ז מפורט בלוחות המודעות.