אודות הספרייה

במכללה ספרייה מרכזית אחת, המשרתת את כל היחידות האקדמיות.
הספריה פתוחה בימי חול 12 שעות ביממה, במטרה לענות על צרכי חברי קהילת המכללה עד שעות הערב המאוחרות.

ניתן להתחבר למערכת המידע של הספרייה מכל אחד מהמחשבים שבקמפוס, וכן באמצעות האינטרנט ממחשבים שמחוץ לקמפוס. המערכת מאפשרת קישור ישיר מרשומות הקטלוג למשאבים ברשת האינטרנט, דבר המקל על הפניית הסטודנטים למקורות מידע ללמידה קונבנציונלית וללמידה מרחוק.

הספריה רכשה מערכות הנגשה מתקדמות של חומרי הספריה והמאגרים עליהם היא מנוייה. מערכות אלה – Primo, Metalib, SFX – מאפשרות חיפושים מקיפים במשאבים רבים בו-זמנית, וגישה מיידית לטקסט מלא ברחבי הרשת בעולם.