אודות הספריה

במכללה ספרייה מרכזית אחת, המשרתת את כל היחידות האקדמיות.
הספריה פתוחה בימי חול 14 שעות ביממה, במטרה לענות על צרכי חברי קהילת המכללה עד שעות הערב המאוחרות.

הספרייה, החברה ברשת הספריות האקדמיות בישראל, מנוהלת במערכת "אלף", שהינה מערכת המידע המנהלתית של כל הספריות האקדמיות בישראל. הספרייה מנוהלת במערכת "אלף 500" המתקדמת, במסגרת המאגד הארצי של ספריות המכללות. מאגד זה מרחיב את יכולות כל ספריות המכללות ומשלב אותן בעולם המידע של הספריות האקדמיות האוניברסיטאיות שפועלות בסביבת "אלף 500". המערכת מאפשרת את הקשר של הספרייה למוסדות האחרים. באמצעות מערכת "אלף" ניתן להתחבר לקטלוגים של כל הספריות האקדמיות החברות ברשת "אילן", רשת הקטלוגים הבין-אוניברסיטאית. לספרייה נגישות בהשאלה בין-ספרייתית לחומרי לימוד בספריות האקדמיות האחרות בארץ ובעולם. ניתן להתחבר למערכת המידע של הספרייה מכל אחד מהמחשבים שבקמפוס, וכן באמצעות האינטרנט ממחשבים שמחוץ לקמפוס. המערכת מאפשרת קישור ישיר מרשומות הקטלוג למשאבים ברשת האינטרנט, מה שמקל על הפניית הסטודנטים למקורות מידע ללמידה קונבנציונלית וללמידה מרחוק.

הספריה רכשה מערכות הנגשה מתקדמות של חומרי הספריה והמאגרים עליהם היא מנוייה. מערכות אלה – Primo, Metalib, SFX – מאפשרות חיפושים מקיפים במשאבים רבים בו-זמנית, וגישה מיידית לטקסט מלא ברחבי הרשת בעולם.