קורסי מבוא למועמדים

סמסטר אביב תשע"ז

קורס מבוא למתמטיקה אקדמית
הרינו להביא לידיעתכם, כי מועמדים שהתקבלו ללימודים להנדסת מכונות/הנדסת ביוטכנולוגיה אשר בידם בחינת בגרות במתמטיקה בציון 79-75 ב – 4 יח"ל, או בציון 69-65 ב – 5 יח"ל, חייבים לעמוד בהצלחה בקורס מבוא למתמטיקה אקדמית לפני תחילת הלימודים ובהתאם לכתוב בהודעת הקבלה ללימודים.

הקורס יתקיים בין התאריכים 26.02.2017 - 08.03.2017

עלות הקורס: 700 ₪.

הרישום לקורס יתבצע באמצעות תחנת המידע למועמד שבאתר המכללה. 
 
 

קורס מקוון בכימיה לסטודנטים בהנדסת ביוטכנולוגיה
במסגרת ההכנה ללימודים במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה, אנו מציעים קורס מקוון "מבוא לכימיה אקדמית" (מספר הקורס 41005). הקורס מיועד למועמדים להנדסת ביוטכנולוגיה, אשר לא נבחנו בבחינת בגרות בכימיה בהיקף של 3 יח"ל או שנבחנו וציונם נמוך מ-60.
הקורס יתקיים בין התאריכים 10.03.2017 –12.02.2017 ויינתן על ידי ד"ר עידית גולני.