קורסי מבוא למועמדים

הרינו להביא לידיעתכם, כי קורסי קיץ למועמדים לשנה"ל תשע"ז  יתקיימו בין החודשים אוגוסט - ספטמבר 2016.
 
אנו ממליצים להשתתף בקורסי הקיץ.  עמידה בהם בהצלחה תקל  באופן משמעותי את עומס הלימודים בסמסטר א' וכן תכין אתכם טוב יותר לקורסים האקדמיים הניתנים בסמסטר זה.
 
 
ניתן להירשם לקורסים באמצעות תחנת המידע למועמד(שם משתמש וסיסמה כפי שמופיע באישור ההרשמה) .

אין בהשתתפות, בהצלחה או בכישלון בקורס זה או אחר משום התחייבות המכללה לקבל מועמד ללימודים במכללה.

 

הרשמה לקורסים

 
 
 

מכינת ריענון בקורס "מבוא למתמטיקה אקדמית" ובקורס "מבוא לפיזיקה אקדמית"

מכינת ריענון בקורס "מבוא למתמטיקה אקדמית" ובקורס "מבוא לפיזיקה אקדמית" תינתן במסגרת המכינה הקדם אקדמית במכללה. מועמדים המבקשים ללמוד תכנית לימודים מלאה הכוללת את שני קורסי המבוא במקביל, רשאים להגיש בקשה לסיוע בתשלום שכר לימוד על בסיס אמות מידה כלכליות – חברתיות.

קורס "מבוא למתמטיקה אקדמית" למבקשים ללמוד קורס זה בלבד

היקף הקורס כ – 60 שעות. (קורס זה אינו מהווה תחליף לדרישות הקבלה במתמטיקה כפי שפורטו בידיעון תשע"ז). הקורס יתקיים במסגרת המכינה הקדם אקדמית בין התאריכים 7.8.16 –24.9.16.

פטור מקורס "מבוא למתמטיקה אקדמית" – מי שהשיג/ה בבחינת הבגרות במתמטיקה ציון 70 לפחות ברמה של 5 יח"ל או ציון 80 ברמה של 4 יח"ל.

קורס "מבוא לפיזיקה אקדמית" למבקשים ללמוד קורס זה בלבד

היקף הקורס כ – 84 שעות. (קורס זה אינו מיועד למועמדים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ואינו מהווה תחליף לציון הבגרות בפיזיקה כפי שנדרש בידיעון תשע"ז). הקורס יתקיים במסגרת המכינה הקדם אקדמית בין התאריכים 7.8.16– 24.9.16.

• פטור מקורס "מבוא לפיזיקה אקדמית" - מי שהשיג/ה בבחינת הבגרות בפיזיקה ציון 75 לפחות ברמה של 5 יח"ל.
לימודי המבואות הנ"ל הינם חובה לכל המתקבלים ללימודי הנדסה במסגרת תכנית הלימודים.
 
מועמדים הפטורים מהקורסים הנ"ל ומעוניינים להשתתף בהם חייבים בכל המטלות בקורס ועמידה בהצלחה בבחינות הסופיות.

קורס כימיה - פרונטלי למועמדים להנדסת ביוטכנולוגיה

 קורס כימיה – פרונטלי למועמדים להנדסת ביוטכנולוגיה אשר לא נבחנו בבחינת בגרות בכימיה בהיקף של 3 יח"ל או שנבחנו וציונם נמוך מ –60 ,יינתן בתשלום במסגרת המכינה בין התאריכים: 25.09.16 – 14.10.16 ימים א'-ו' בשעה 09:00 – 13:50.
עלות הקורס: 1250 ש"ח
לפרטים ובירורים ניתן לפנות למזכירות המכינה במייל mechina@braude.ac.il
או בטלפון: 04-9901972/3/833/814

קורס כימיה מקוון (41005) למועמדים להנדסת ביוטכנולוגיה

קורס כימיה מקוון – (41005) למועמדים להנדסת ביוטכנולוגיה אשר לא נבחנו בבחינת בגרות בכימיה בהיקף של 3 יח"ל או שנבחנו וציונם נמוך מ – 60 יינתן בעלות של 1250 ₪

 

קורס מיומנויות למידה וחשיבה

קורס מיומנויות למידה וחשיבה
כלים ליישום בלמידה אקדמית (11954). רשאים להירשם אלו שהתקבלו לשנת הלימודים תשע"ז ואשר שילמו תשלום ראשון. מספר המקומות מוגבל.
עלות הקורס: 400 ש"ח.

קורסי אנגלית כשפה זרה

 קורסי אנגלית כשפה זרה
הסיווג לקורסי אנגלית נקבע ע"פ הציון באנגלית בבחינה פסיכומטרית/אמי"ר/אמיר"ם.
אנגלית טרום בסיסי: מציון 84-70.
אנגלית בסיסי: מציון 99-85.
אנגלית מתקדמים א': מציון 119-100.
אנגלית מתקדמים ב': מציון 133-120 (הקורס ניתן רק במהלך השנה).
פטור מאנגלית: מציון 134 ומעלה.

סטודנט המסווג לרמה מסוימת צריך ללמוד במהלך הלימודים את כל הקורסים באנגלית החל מהרמה אליה סווג ועד (כולל) הקורס "אנגלית מתקדמים ב'".

לא יבוצע סיווג לרמת אנגלית למועמד שציונו נמוך מ – 70. ניתן לפנות למחלקה לאנגלית לייעוץ.

מועמדים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת תעשייה וניהול נדרשים לעמוד בתנאי המינימום באנגלית, כפי שנקבעו ע"י המחלקה ופורסמו בידיעון, לפני תחילת הלימודים.

לפרטים והרשמה, נא לפנות ליחידה לאנגלית במכללה (04-9901832)

מבחן סיווג לרמות באנגלית:
מועמדים בעלי דיפלומת הנדסאי, אשר אין בידם תוצאת הבחינה הפסיכומטרית, יסווגו על פי מבחן אמיר"ם באנגלית (פרטים ביחידה לאנגלית).