סמסטר אביב תשע"ט

 
קורס מקוון בכימיה לסטודנטים בהנדסת ביוטכנולוגיה
במסגרת ההכנה ללימודים במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה, אנו מציעים קורס מקוון "מבוא לכימיה אקדמית" (מספר הקורס 41005). הקורס מיועד למועמדים להנדסת ביוטכנולוגיה, אשר לא נבחנו בבחינת בגרות בכימיה בהיקף של 3 יח"ל או שנבחנו וציונם נמוך מ-60.
הקורס יתקיים בין התאריכים  27.01.19-15.03.19  ויינתן על ידי ד"ר עידית גולני.