התנסות מעשית

קורס שנתי בהיקף של 12 ש"ש בהתנסות בתחום הנדסי אחד ובהיקף של 18 נ"ז בהתנסות בתכנית המשולבת. במסגרת ההתנסות, סטודנט מתנסה בהוראה בבית-ספר על-יסודי, תוך ליווי וקבלת משוב. על הסטודנט לצפות בשיעורים, להתנסות בהוראה בפועל, ולהשתתף בפעילויות בית ספריות נוספות בהנחיית המורה המאמן. הקורס כולל בנוסף שני סיורים לימודיים בבתי-ספר, במהלך השנה.
לכל סטודנט ניתנת הדרכה אישית על ידי שני בעלי תפקידים:
  1. מנחה אקדמי מסגל המחלקה להוראה במכללה
  2. מורה מאמן מבית-הספר שבו מתבצעת ההתנסות (שאושר ע"י היחידה להוראה)
ההכשרה להוראה תיעשה בבתי-ספר שיאושרו על ידי היחידה להוראה. דיווחים שוטפים ומסכמים יימסרו למנחה האקדמי. ראש היחידה רשאית לקצר מסלול התנסות בהוראה לסטודנטים שהם בעלי ניסיון בהוראה, כל מקרה ייבחן לגופו.
מצ"ב 2 מסמכים עם הנחיות מפורטות עבור כל התנסות:
 

 

2. התנסות מעשית במסלול הרגיל - הנחיות