ועדה מארגנת

שם מקום עבודה תפקיד דואר אלקטרוני
ד"ר נירית גביש המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ראשת המרכז לחינוך הנדסי וליזמות nirit@braude.ac.il
ד"ר מירי שחם המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה יו"ר הכנס, חברת סגל במחלקה להוראה

mshacam@braude.ac.il

ד"ר יעל פורמן -שהרבני המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ראשת המחלקה להוראה ולימודים כלליים yaelfsha@braude.ac.il
גב' אסנת ברגר  המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ראשת מדור הוראה, המרכז לחינוך הנדסי וליזמות osnatb@braude.ac.il
מר בטו כץ המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה המרכז לחינוך הנדסי וליזמות, המחלקה להנדסת אלקטרוניקה beto.catz@braude.ac.il
גב' שרון תדהר המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה יועצת למידה, המרכז לחינוך הנדסי וליזמות

sharont@braude.ac.il

גב' אורית רון המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה עוזרת רשאת המרכז לחינוך הנדסי וליזמות

oritron@braude.ac.il

מר קובי גנור המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רכז פרוייקטים, מחלקת שיווק

kobig@braude.ac.il

גב' הניה אשכנזי  המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מחלקת שיווק ומרכז מידע

henya5@braude.ac.il