ועדה מארגנת

שם מקום עבודה תפקיד דואר אלקטרוני
ד"ר נירית גביש המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה nirit@braude.ac.il
ד"ר מירי שחם המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה mshacam@braude.ac.il
גב' אורית רון המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה oritron@braude.ac.il
מר קובי גנור - מרכז הפרויקט המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רכז פרויקטים במח' שיווק, אחראי לוגיסטי kobig@braude.ac.il
גב' הניה אשכנזי המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה חברת הוועדה henya5@braude.ac.il