אישור הסטודנט לגביית מקדמה לתשע"ט באמצעות הוראת הקבע

סטודנט/ית המעוניין/ת לשלם את מקדמת שכר הלימוד בלבד  לשנה "ל הבאה (תשע"ט) באמצעות הוראת הקבע ולא באמצעות השובר, מתבקש/ ת למלא את פרטיו/ה בטופס שלהלן ולאשר את ביצוע הפעולה בסימון ה-V שבתחתית הטופס.
 
התשלום בגין המקדמה בלבד, ייגבה באמצעות ההרשאה לחיוב שמופיעה במערכות המכללה ב-14.09.18 באופן הבא:
  • לסטודנט לתואר ראשון (שנים ב'-ד')/ לתואר שני (שנה ב' ואילך)- 3,000 ש"ח
  • לסטודנט לתואר ראשון שנה ה' ואילך-800 ש"ח
  • לסטודנט לתעודת הוראה (בוגר/ סטודנט המכללה האקדמית להנדסה, שנה ב' ואילך)- 650 ש"ח
  • לסטודנט לתעודת הוראה (חיצוני, שנה ב' ואילך)- 1,000 ש"ח
 
שימו לב, הוראת קבע שלא תכובד ע"י הבנק, תיחשב כאי תשלום המקדמה. כידוע ללא תשלום מקדמה, לא יהיה ניתן להירשם לקורסים.
אי לכך, בדקו מול הבנק שלכם שהוראת הקבע תקפה ולא בוטלה/ פג תוקפה.
 
 
התאריך האחרון לעדכון מדור שכר לימוד ולמילוי הטופס הוא 12.09.18.
 
בתודה,
מדור שכר לימוד