וועדת פרס

 

חברי  וועדת הפרס:

1. פרופ"ח לביא קרפ, מרצה בכיר המחלקה למתמטיקה

2. פרופ"ח שוקי דרור, חבר סגל במחלקה להנדסת תעו"נ וראש התוכנית לתואר שני בהנדסת מערכות

3.  ד"ר רמי מסרי, חבר סגל במחלקה להנדסת מכונות

4. ד"רסיון קלס, חבר סגל במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה

5.  מר משה שדה, חבר סגל במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

6. ד"ר מנחם שי, חבר סגל במחלקה לפיזיקה