ועדת ההיגוי

תפקיד ועדת ההיגוי לפקח על פעולות מרכז היזמות ולהתוות מדיניות ואסטרטגיה לעתיד.
חברי הוועדה נבחרו תוך איזון בין אנשי אקדמיה מהמכללה לבין מובילים בתעשייה ישראלית:
מר טל כתרן  – מנהל מאיץ הגליל, הייטקיסט ויזם סדרתי
פרופ"ח זאב ברזילי  – משנה לנשי אלעניינים אקדמיים, מרצה במחלקה להנדסת תכנה
מר יורם הורוביץ  – הייטקיסט, יזם
ד"ר תמר גדריך – דיקנית סטודנטים, חברת סגל בהנדסת תעשייה וניהול
מר גיא בן צבי – תעשיין, יזם
מר רמי גזית – יזם ומרצה במכללה
ד״ר משה שביט – ראש המרכז, מרצה, יזם
ד״ר הרי לנגבהיים –חבר סגל במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה
מר משה כהן – יזם, טייס ואל"מ ,יועץ לעיריית כרמיאל לפיתוח התעשייה
מר שמי כהן - מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל
גב' ורדה קורן - ר' תחום תעשיה ותעסוקה – הרשות לפיתוח הגליל