קידום הלמידה

מטרות פעילותה של הוועדה לקידום הלמידה היא איתור ויישום של אמצעים וקורסים אשר באמצעותם ניתן ליעל את תהליך הלמידה של הסטודנטים, בפרט סטודנטים אשר נתקלים בקשיים בתחילת דרכם האקדמית.

פעילויות הוועדה

 • ליבון הנושא: מיומנויות למידה - מהן? זיהוי היכולות והמיומנויות הנדרשות ממהנדס.
 • גיבוש מסגרת קורסי המיומנויות .
 • בחירת הקורסים ואופני בחירת הסטודנטים המנחים בפרויקט ראשי הקבוצות.
 • תכנון ויישום של פיתוח תחום החשיבה היצירתית במכללה: העברת השתלמות למרצים ב- SIT, בניית קורסים מחלקתיים המשלבים כלים של חשיבה יצירתית.
 • דיון בנושא אחריות הסטודנט ללמידתו, תכנון והפעלה של סדנאות בנושא זה במסגרת יום עיון למרצים.
 • דיון בשינוי תרבותי, טיפוח הסטודנט ואפשרויות של חינוך לערכים במסגרת הלימודים במכללה.
 • דיון בבעיית העומס על הסטודנטים, הפער בין היקף קורס ודרישותיו ונקודות הזכות שהוא מקנה.
 • דיון בנושא: חשיבה וקבלת החלטת בתנאי אי-וודאות.
 • גיבוש נוהלי ערעורים ותלונות של סטודנטים ופנייה של סטודנטים לדרגים גבוהים, בהשתתפות הנשיא והסנל"א.
 • דיון בנושא עידוד למידה פעילה והדגשת תהליכי למידה (בעיקר בקורסי בחירה וקורסי המיומנויות בהם הקבוצות קטנות) .
 • המלצות בנושא התנהלות בחינות (מניעת העתקות, פעילות משגיחים וכו').
 • הוצאת מסמך מדיניות המגבש/ מציע מדיניות מכללתית בנושא קידום הלמידה, תוצר של חשיבה ממוקדת בנושא. מחלקים את הפעילות שנעשתה לשלושה מסלולים מקבילים: 1 – קורסי מיומנויות ספציפיים, 2 – שילוב מיומנויות בקורסי התוכן, 3 – הקניית ערכים.