פעילויות לקידום הסטודנט

המרכז לקידום ופיתוח ההוראה מרכז ומתאם מספר פרויקטים שמטרתם לתמוך בציבור הסטודנטים במכללה ולקדמם.

הפרויקטים המרכזיים הם:

 • קורסים לפיתוח מיומנויות למידה וחשיבה המועברים לסטודנטים בשנתם הראשונה במכללה - כל סטודנט מחוייב בקורס אחד מתוך מגוון רחב של קורסים העוסקים בהקניית כלים שונים להצלחה בלימודים האקדמיים.
 • פרויקט ראשי קבוצות מציע סדנאות המלוות קורסי יסוד ומועברות על-ידי סטודנטים עמיתים משנים מתקדמות. הסדנאות מועברות בקבוצות קטנות ובדגש על למידה פעילה והקניית מיומנויות למידה, ונועדו לתמוך בסטודנטים הנתקלים בקשיים, בקורסים שהם מרובי נכשלים.
 • טיפול בסטודנטים שהם במצב אקדמי לא תקין (מאל"ת) במהלך שני סמסטרים רצופים; תהליך הטיפול כולל שני שלבים עיקריים: אבחון מקצועי מקיף של מקור הקשיים, ולאחריו, מתן המלצות והפנייה למגוון אמצעי תמיכה בסטודנט.
 • טיפול בסטודנטים שהם במצב אקדמי לא תקין לאחר הסמסטר הראשון ללימודיהם - "נתיב להצלחה". תהליך הטיפול זהה לתכנית מאל"ת, כאשר המטרה היא לסייע לסטודנטים כבר בסמסטר השני ללימודיהם, ובכך לנסות למנוע את הגעתם למצב "אזהרה" בשל מצבם האקדמי.
 • אימון קבוצתי אקדמי לסטודנטים - "מקפצה להצלחה":
  המטרה היא בניית תכנית מצוינות אישית עבור על סטודנט, אשר תאפשר לו להתקבל לתואר שני ולמקומות עבודה אטרקטיביים.
  לצורך כך מקבלים בקבוצה כלים לבניית התכנית וכלים להצבת יעדים ומימושם, תוך קבלת סיוע בכל מה שצריך על מנת להגיע לממוצע גבוה מ- 80, שיפור המיומנויות המקצועיות והאקדמיות
  וכן שיפור באיכות החיים. התכנית כוללת אימון קבוצתי של שעה וחצי פעם בשבוע למשך סמסטר אחד ומפגשי ליווי אישיים וקבוצתיים בסמסטר העוקב.

פעילויות המרכז השונות מלוות במעקב שוטף ובמחקר.