עזרה ראשונה – טיפול רפואי

במכללה קיים מערך סיוע רפואי חירום ראשוני, הניתן רק בתקופת הלימודים (לא כולל חופשת הקיץ). הסיוע מבוסס על תורנות חובשים שהינם סטודנטים דיירי המעונות.

בעת הקריאה לחובש, יש לציין את מיקום הנפגע/החולה ואת מהות הבעיה.

במקרה ונקבע על-ידי רופא או חובש, כי יש צורך לפנות את הנפגע/החולה לבית החולים באמצעות אמבולנס, האמבולנס יוזמן על-ידי הרופא או החובש והחולה יפונה לבית החולים.  הסטודנט ישלם בגין הפינוי באמבולנס. בתום ההליך הרפואי, הסטודנט יפנה לקופת חולים לשיפוי בגין התשלום עבור האמבולנס.
במידה והסטודנט לא יקבל החזר מקופת החולים, יגיש את דרישת התשלום וסירוב קופת החולים להחזר, למנכ"ל המכללה.
במקרה זה, המכללה תשלם בגין הפינוי באמבולנס של הסטודנט.