תכניות הייחודיות לבני החברה הערבית

1. חונכות אישית-חברתית
מתן יד תומכת לסטודנטים מן החברה הערבית המתחילים לימודיהם במכללה. החונכים הם אוזן קשבת לחניכים שלהם, יתמכו בהם וישמשו להם לעזר בכל נושא שיתקשו בו (לדוגמא: בניית תכנית לימודים, התארגנות, הסתגלות חברתית, עזרה בשפה עברית וכו').

2. חונכות אקדמית אישית
תמיכה לימודית בסטודנטים מתקשים בקורסי יסוד. חניכה מיועדת לסטודנטים מהחברה הערבית במכללה שנים א' ו-ב'.

3. סדנאות במקצועות בסיס
תגבור במקצועות החובה הבסיסיים בשנה א' כגון פיסיקה ומתמטיקה, המועברים ע"י מנחים בעלי תואר שני לפחות.

4. סדנאות לשיפור הלמידה
מספר ניכר של סטודנטים מגלים קשיי למידה שמקורם בארגון זמן לקוי, חרדת בחינות, הרגלי למידה שגויים ועוד. מצאנו כי סדנאות בקבוצות, של מספר מפגשים (4 עד 5) העוסקים בסוג מסוים של קושי, עשויות להיות אפקטיביות, חוסכות את הצורך בייעוץ אישי לכל סטודנט ומאפשרות תמיכה הדדית של סטודנטים זה בזה.

5. אימון אישי COACHING
לתכנית שתי מטרות עיקריות, קידום כישורי למידה, רווחה ואיכות חיים של סטודנטים והפחתת נשירה של סטודנטים מהמכללה. המאמנים הם מרצים במכללה שקיבלו הכשרה מיוחדת בקורס מטעם מכון "מאמנים" והוסמכו כמאמנים. הסטודנטים מופנים לתכנית על ידי מנהל הפרויקט לבני החרבה הערבית בשיתוף יועצי הלמידה במכללה. כל סטודנט שמופנה לתכנית מקבל אימון אישי-אקדמי של 10 מפגשים במשך סמסטר.

6. אוריינות בשפה עברית ושפה אנגלית
העברית כשפה שנייה והאנגלית כשפה שלישית לסטודנטים מהחברה הערבית, מהווים קושי רציני ולעיתים אף מכשול בפני המשך לימודים באקדמיה. קורסים באוריינות בשפה עברית וגם בשפה אנגלית.