צוות ניהולי

 • פרופ"ח לביא קרפ
  פרופ"ח לביא קרפ
  ראש המחלקה

  פרופ"ח לביא קרפ

  משרד: EM  405A 
  טלפון:   04-9901974
  דוא"ל: karp2@braude.ac.il

 • גב' שירה אוזן
  גב' שירה אוזן
  עוזרת ראש המחלקה

  גב' שירה אוזן

  משרד: EM 401
  טלפון: 04-9901829
  דוא"ל: shiranave@braude.ac.il

 • גב' אנה שמידוב
  גב' אנה שמידוב
  מזכירת המחלקה

  גב' אנה שמידוב

  משרד: EM 405
  טלפון: 04-9901801
  דוא"ל: math@braude.ac.il