הרשמה לכנס

טופס הרשמה - כנס תעשייה-אקדמיה

תוארשם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
פקס
טלפון
טלפון נוסף
מקום עבודה
איך שמעת על הכנס?
כתובת
השתתפות במושבים המקבילים
מעוניין להשתמש בהסעה של המכללה בתחנת הרכבת בכרמיאל

אשתתף בארוחת הצהריים

(השתתפות בכנס כולל ארוחת הצהריים לא כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש)