מזכירות אקדמית

המזכירות האקדמית מטפלת בהרשמת סטודנטים חדשים ובכל הנושאים האקדמיים והמנהליים הנוגעים לכלל הסטודנטים ולסדרי הלימודים, לבחינות, לאישורי לימודים ועוד. משנה לנשיא המכללה לעניינים אקדמיים אחראי על פעילות המזכירות האקדמית.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ז - סמסטר א'

 המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מברכת אותך עם תחילת לימודיך האקדמיים.
שנת הלימודים תיפתח ביום ראשון כ"ח בתשרי, 30.10.2016.
 
יום הקליטה יתקיים בתאריך 09.10.2016 בשעה 09:00, בו יינתנו פרטים  על מסגרת הלימודים ועל השירותים הניתנים לסטודנטים בקמפוס. המפגש ייערך במכללה, באודיטוריום   בבניין EF.
באתר המכללה מצויים פרטים על הנהלים האקדמיים של המכללה וקוד המשמעת שלה. חשוב לעיין בהם ולפעול לפיהם.
להלן הקישורים לנספחים הבאים:
מכתב ראשי המחלקות האקדמיות -

בקשה לקבלת אישור כניסה עם רכב ניתן יהיה להזמין דרך תחנת המידע לסטודנט.  על פתיחת התחנה תשלח הודעה בנפרד.
 
על מנת להסדיר את קליטתך בדרך הטובה ביותר, הנך מתבקש/ת לפעול עפ"י ההנחיות והנספחים במכתב זה ובזאת יחסך זמן רב ויקר.

ברצוני להפנות את תשומת לבך לשירותים הניתנים לסטודנטים דרך אתר המכללה, במטרה לייעל ולשפר את השירות. מספר רב של הודעות אישיות והודעות עדכון מועבר לסטודנטים במהלך השנה באמצעות הדואר האלקטרוני. יש להקפיד על העברת כל שינוי  בכתובת הדואר האלקטרוני שלכך למזכירות המחלקה או למזכירות האקדמית.

ברצוני להדגיש, כי המכללה שמה לה למטרה לסייע לסטודנטים היוצאים לשירות מילואים במהלך הלימודים. פרטים נוספים ניתן למצוא בנוהל שירות המילואים באתר האינטרנט של המכללה .

אנו מאחלים לך הרבה הצלחה בלימודיך.
 
בברכה,
פרופ' זאב ברזילי
המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים