יועצים אקדמיים

ד"ר אביב גיבלי
יועצת לסטודנטים שנה א' במסלול מתמטיקה שימושית ותואר כפול מהתחלה
שעות יעוץ: ימי א', 13:00-14:00, בניין EF, מרכז המידע הישן (בתאום מראש ) 
 
ד"ר מרינה לוינשטיין
יועצת לסטודנטים שנה ב' במסלול מתמטיקה שימושית ותואר כפול מהתחלה
שעות יעוץ: ימי א', 12:00-13:00; ימי ג', 16:00-17:00, EM-412

ד"ר לודמילה שוורצמן
יועצת לסטודנטים שנה ג' ומעלה במסלול מתמטיקה שימושית ותואר כפול מהתחלה
שעות יעוץ: ימי ב', 15:10-16:00,  EM-418 (בתאום מראש)

ד"ר יעקב לוצקי
יועץ לסטודנטים במחלקות הנדסה הלומדים לקראת תאר כפול בהנדסה ובמתמטיקה שימושית
שעות יעוץ: ימי א', 12:00-13:30,  EM-414