יועצים אקדמיים

ד"ר אביב גיבלי
יועצת לסטודנטים שנה א' במסלול מתמטיקה שימושית ותואר כפול מהתחלה
ד"ר מרינה לוינשטיין
יועצת לסטודנטים שנה ב' במסלול מתמטיקה שימושית ותואר כפול מהתחלה

ד"ר לודמילה שוורצמן
יועצת לסטודנטים שנה ג' ומעלה במסלול מתמטיקה שימושית ותואר כפול מהתחלה

ד"ר יעקב לוצקי
יועץ לסטודנטים במחלקות הנדסה הלומדים לקראת תאר כפול בהנדסה ובמתמטיקה שימושית