קולות קוראים

- ISF - תוכנית המשותפת ישראל-יפן

שם: התוכנית המשותפת ישראל-יפן
 
תיאור: התכנית שמה לה למטרה לטפח את שיתופי הפעולה המחקריים בין מדענים מיפן ומישראל. התכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין האגודה היפנית לקידום המדע (JSPS) לקרן הלאומית למדע.
 
זכאות:  Ph.D, חברי סגל אקדמי
 
סכום כולל: סכום המענק המרבי לחוקר הישראלי, מאת הקרן הלאומית למדע, הינו עד 38,000 ש"ח. המענק הינו חד פעמי הניתן לשימוש לתקופה של עד שנתיים. אין לגבות תקורה ממענק זה.
 
משך הזכאות 2 שנים.
 
תאריך הגשה מקדמית:  
תאריך אחרון להרשמה: 9.8.18 13:00

תאריך אחרון להגשה: 16.8.18 13:00
 
 
 
 

קול קורא -התכנית למחקר אסטרטגי - פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2019 בתחום: מדעי החיים והרפואה בנושאים: רפואה רגנרטיבית; פתוגנים עמידים; ביולוגיה קוונטית

שם: קול קורא -התכנית למחקר אסטרטגי - פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2019 בתחום: מדעי החיים והרפואה בנושאים: רפואה רגנרטיבית; פתוגנים עמידים; ביולוגיה קוונטית
 
תיאור:
במסגרת התכנית למימון מחקרים לשנת 2019, מעוניין משרד המדע והטכנולוגיה בקידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל באמצעות מימון מחקרים העוסקים בשאלות מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי, ואשר הפוטנציאל היישומי והכלכלי שלהם עשוי לתרום ליכולתה התחרותית של מדינת ישראל ולמקם אותה בחזית הידע. כמו כן מעוניין המשרד, מכוח תפקידו כמופקד על המחקר היישומי לטווח הארוך הממשלתי בישראל, לספק את היסודות המחקריים ואת בסיס הידע הדרוש למקבלי החלטות בישראל, ובמרכזם משרדי הממשלה ויחידות הסמך, ולקדם באופנים המיטביים את המטרות החברתיות, הכלכליות והתשתיתיות העומדות בפניהם.בשנת 2019 מפרסם המשרד ארבעה צברים של קולות קוראים למחקרים בחלוקה לפי תחומי הידע: מדעים מדויקים וטכנולוגיים, מדעי החיים והרפואה, מדעי הסביבה ומדעי החברה והרוח. חשוב להדגיש כי על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי.
 
זכאות:  Ph.D, חברי סגל אקדמי
 
מועד אחרון להגשת קדם-ההצעות (השלב הראשון): יום יום רביעי, כז' באב תשע"ח, 8.8.2018 עד השעה 23:59
 
המועד האחרון להגשת ההצעות המלאות (השלב השני): יום שני, ב' בטבת התשע"ט, 10.12.2018
 
 
 
 

קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף פעולה בין ישראל סלובקיה 2018-2019

נושא:  קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף פעולה בין ישראל סלובקיה 2018-2019
 
תיאור:
במסגרת שיתוף הפעולה המדעי הסלובקי-ישראלי, משרד החינוך, המדע, המחקר והספורט של הרפובליקה הסלובקית ("MŠVVaŠ SR") ומשרד המדע והטכנולוגיה של מדינת ישראל (MOST) שמחים להזמין חוקרים ומדענים להגיש הצעות משותפות לפרויקטי מחקר הנערכים על ידי מדענים משתי המדינות.
מטרת התוכנית היא לתמוך בפיתוח שיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי בין חוקרים סלובקים וישראלים ולחזק את השותפות המדעית בין קבוצות מחקר משתי המדינות על ידי הקמת רשתות מחקר דו-צדדיות, קידום שיתוף פעולה מחקרי וקידום חילופי הידע בין מדענים סלובקים וישראלים.
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה  18.6.2018
 
 
 
 
 

BARD Research Grant Program

Name: BARD Research Grant Program

Research Disciplines: Biotechnology

Description:  BARD supports mission-oriented cooperative agricultural research projects of mutual interest to the United States and Israel. Proposals are expected to deal with an agricultural issue or problem and yield tangible results that could be implemented within a reasonable time after completion of the project. Projects cover all phases of agricultural research and development. The outcomes of BARD funded Research must be accessible to the public.

Deadline: September 12, 2018
 

 

BARD Workshops

Name: BARD Workshops

Research Disciplines: Biotechnology

Description:  The objective of the BARD workshop is to identify research needs in areas of new development, to define directions and opportunities regarding contemporary agricultural needs and provide information needed to address policy issues. The workshop is intended to promote increased contact between Israeli and US scientists, and other scientists throughout the world who work in academic and industrial communities in areas related to the binational agricultural interests of BARD.

Deadline: January 15, 2019
 

 


 

קול קורא של חברת מקורות לשנת 2019

נושא:  קול קורא המבקשים להגיש הצעות מחקר למקורות בתחום המים והגשות משותפות לקרנות מחקר במסגרת קול הקורא לשנת 2019
 
תיאור:
 • ניטור איכות מים, ביטחון מים והגנת הסביבה
 • טיפול בשפכים והשבת קולחים
 • התפלה ומערכות ממברנליות
 • שירותי הנדסה
 • מערכות מידע
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
 
 
 
 
 

קול קורא התכנית למחקר אסטרטגי - פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2019 בתחום: ננו-בטיחות Nano-safety

שם: קול קורא התכנית למחקר אסטרטגי - פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2019 בתחום: ננו-בטיחות Nano-safety
 
תיאור:
במסגרת התכנית למימון מחקרים לשנת 2019, מעוניין משרד המדע והטכנולוגיה בקידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל באמצעות מימון מחקרים העוסקים בשאלות מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי, אשר הפוטנציאל היישומי והכלכלי שלהם עשוי לתרום ליכולתה התחרותית של מדינת ישראל ולמקם אותה בחזית הידע.
בכך יתאפשר למשרד, המופקד על המחקר היישומי הממשלתי בישראל לטווח הארוך, לספק את היסודות המחקריים ואת בסיס הידע הדרוש למקבלי החלטות בישראל, ובמרכזם משרדי הממשלה ויחידות הסמך, ולקדם באופנים המיטביים את המטרות החברתיות, הכלכליות והתשתיתיות העומדות בפניהם.
בהתאם לאמור, מפרסם המשרד בשנת 2019 חמישה צברים של קולות קוראים למימון מחקרים, בחלוקה לפי תחומי הידע הבאים: מדעים מדויקים וטכנולוגיים, מדעי החיים והרפואה, מדעי הסביבה, מדעי החברה והרוח ובתחומי הננו-בטיחות.
חשוב להדגיש כי על המחקרים להיות בעלי היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי.

להלן התכנית בתחומי ננו-בטיחות (nano-safety) במסגרתה ניתן להגיש קדם-הצעות מחקר לשנה זו:
בשנים האחרונות נעשה שימוש הולך וגובר בחומרים בסדר גודל ננו-מטרי (להלן ננו - חומרים או ננו- חלקיקים) בתחומים שונים כגון: אלקטרוניקה, רפואה, הדמיה, חיישנים, ביו-הנדסה, ציפויים, קטליזה, אנרגיה מתחדשת ועוד. מספר המוצרים והחומרים הזמינים מסחרית ומכילים ננו-חלקיקים כגון: חומרים מרוכבים, אבקות, תמיסות, אריגים קוטלי חיידקים, ציפויים המנקים את עצמם, ציפויים נגד קורוזיה ועוד. בישראל, כמו במקומות רבים בעולם, מושקעים משאבים רבים בפיתוח ננו-חמרים.
במקביל להתפתחות הטכנולוגיה המואצת בננו-חומרים חשוב לבחון את ההשלכות הבטיחותיות והסביבתיות של ננו-חומרים ממוצרים גולמיים או מחומרים מרוכבים המכילים ננו-חומרים על בריאות האדם ושימור הסביבה (health and environmental safety). לפיכך, במסגרת קול קורא זה, מבקש המשרד לקבל הצעות מחקר העוסקות בהיבטים יישומיים אשר ישפרו את הבנתינו בנושאי בטיחות ושימור הסביבה הקשורים בעבודה עם ננו חלקיקים..
 
זכאות:  Ph.D, חברי סגל אקדמי
 
מועד הגשה

שלב ראשון
פרק הזמן להגשת קדם-ההצעות על ידי החוקרים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות ברשות המחקר הינו מיום פרסום קול קורא זה ועד ליום רביעי, יח' באלול תשע"ח, 29.8.2018 עד השעה 23:59.

המועד האחרון להגשת קדם-ההצעות על ידי המוסדות הינו ליום שלישי, כד' באלול תשע"ח, 4.9.2018 עד השעה 23:59.

שלב שני
המועד האחרון להגשת ההצעות המלאות (השלב השני) יהיה ביום ראשון, 2.12.2018 ויובא לידיעת המציעים שימצאו מתאימים וראויים במסגרת השלב הראשון.
 
 
 

קול קורא במסגרת שיתוף פעולה עם גרמניה בתחום: חקר סוללות לשנים 2019-2021 - MOST

Name:  GERMAN-ISRAELI BATTERY AND ELECTROCHEMISTRY RESEARCH PROGRAM CALL FOR JOINT PROJECT PROPOSALS (2018) For the Years 2019-2021
 
Description:
Within the framework of the German-Israeli cooperation in Battery and Electrochemistry Research, the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and the Israeli Ministry of Science and Technology (MOST) invite researchers and scientists to submit joint proposals for research projects  carried out by scientists from both countries.
 
The research shall focus on new materials for battery systems, supercapacitors and fuel cells. The research should be multi-disciplinary and be applicable to the needs of the field of battery systems.
 
Qualifying scientific applicants in this framework may receive research grants, respectively, from BMBF and MOST according to the applicable national funding procedures and regulations.
 
BMBF and MOST are providing financial support for joint research activities carried out by scientists from both countries. Israeli-German research teams are hereby invited to submit joint proposals for research projects in any of the following areas.
 
New or highly improved materials for:
 • Battery systems
 • Supercapacitors
 • Fuel Cells
 
Eligibility: Ph.D Faculty members
 
Submission dead line: Wednesday, August 1st, 2018 at 23:59 (local Israel time)
 

קול קורא במסגרת שיתוף הפעולה בין ישראל-צרפת- מיימונייד - MOST

Name:  Israeli-French High Council for Scientific & Technological Cooperation Call for Proposals 2019 Research Program "Maïmonide-Israel"
 
Description: Science and Technology (MOST) of the State of Israel, as well as the Ministry of Europe and Foreign Affairs (MEAE) and the Ministry of Higher Education, Research and Innovation (MESRI) of France have decided to provide financial support for Research Network Projects carried out jointly by researchers from both countries.

The aim of this program is to support the development of scientific and technological cooperation between French and Israeli researchers and to strengthen the scientific partnership between research groups from both countries by establishing bilateral research networks, enhancing research cooperation and promoting the exchange of knowledge between Israeli and French scientists.

Eligibility: Ph.D Faculty members
 
Submission dead line: Thursday August 30, 2018 by 23:59
 

קול קורא התכנית למחקר אסטרטגי - פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2019 בתחום: מדעי החקלאות, הסביבה והמים בתכניות: "מדעי הים"; "ניצוץ-קלינטק"; ו-"אקולוגיה יבשתית"

שם: קול קורא התכנית למחקר אסטרטגי - פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2019 בתחום: מדעי החקלאות, הסביבה והמים בתכניות: "מדעי הים"; "ניצוץ-קלינטק"; ו-"אקולוגיה יבשתית"
 
תיאור:
במסגרת התכנית למימון מחקרים לשנת 2019, מעוניין משרד המדע והטכנולוגיה בקידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל באמצעות מימון מחקרים העוסקים בשאלות מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי, אשר הפוטנציאל היישומי והכלכלי שלהם עשוי לתרום ליכולתה התחרותית של מדינת ישראל ולמקם אותה בחזית הידע. כמו כן מעוניין המשרד, מכוח תפקידו כמופקד על המחקר היישומי לטווח הארוך הממשלתי בישראל, לספק את היסודות המחקריים ואת בסיס הידע הדרוש למקבלי החלטות בישראל, ובמרכזם משרדי הממשלה ויחידות הסמך, ולקדם באופנים המיטביים את המטרות החברתיות, הכלכליות והתשתיתיות העומדות בפניהם.
 
זכאות:  Ph.D, חברי סגל אקדמי
 
מועד אחרון להגשת קדם-ההצעות (השלב הראשון): יום יום רביעי, כ' באב תשע"ח, 1.8.2018 עד השעה 23:59
 
המועד האחרון להגשת ההצעות המלאות (השלב השני): ום שני, ו' בחשוון תשע"ט, 15.10.2018
 
 
 
 

NIFA-BARD Phase II - Call for Applications

Name: NIFA-BARD Phase II - Call for Applications

Research Disciplines: Biotechnology

Description: In 2013, the U.S. Department of Agriculture's National Institute of Food and Agriculture (NIFA) signed a Memorandum of Understanding (MOU) with the U.S.-Israel Bi-national Agricultural Research & Development Fund (BARD).
In 2016 and Annex to this agreement was signed which enables Israeli scientists to join US recipients of NIFA projects in program areas agreed upon by NIFA and BARD. This RFA applies to the following awards made under the RFA's which were awarded in 2017.

BARD is providing a new funding opportunity for Israeli scientists to collaborate with US scientists who have received NIFA grants in 2017. Israeli's will be eligible to receive up to $200,000 for 3 years for proposals that both enhance the goals of the NIFA funded project and contribute to the benefit of Israeli agriculture.
Submission is a two step process.

 1. The first step requires the Israeli scientist to identify a NIFA funded project and write a brief two page proposal describing the objectives of the Israeli research plan and how it contributes to the NIFA project's goals and benefits Israeli agriculture. The pre-proposals will be reviewed by BARD, NIFA and the NIFA PI to ensure that the proposals are relevant to Israeli agriculture and enhance the goals of the NIFA approved project.
 2. Upon approval of the pre-proposal, the scientists can prepare a full proposal that will be evaluted in a dedicated panel that will award the best proposals from all those submitted. Only one Israeli proposal will be considered for a given NIFA project. (Mutliple Israeli scientists can participate in a single proposal).
   
Deadline for pre-proposal: July 15, 2018
Deadline for full proposal: September 12, 2018
 
List of NIFA funded project managers interested in cooperating with Israeli scientists.

 

קול קורא לקבלת הצעות לרכישת מושב בכנסים בינלאומיים בישראל לשנים 2018-2019 - MOST

שם: קול קורא לקבלת הצעות לרכישת מושב בכנסים בינלאומיים בישראל לשנים 2018-2019
 
תיאור:
משרד המדע והטכנולוגיה מעוניין לעודד קיום כנסים בינלאומיים בישראל, בנושאים מדעיים וטכנולוגיים מובילים וחדשניים, בשיתוף מדענים וחוקרים מחוץ לארץ ומישראל, בעלי פוטנציאל לעידוד מצוינות מדעית וטכנולוגית, שיתרמו לחיזוק יכולתה המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל, ולפיתוח קשריה עם הקהילה המדעית והטכנולוגית בעולם.
המשרד פונה בזאת לקבל הצעות לרכישת מושב בכנסים בינלאומיים שיתקיימו בישראל בין 1.9.2018 ועד 31.12.2019.
 
זכאות:  Ph.D, חברי סגל אקדמי
 
מועד הגשה: יום חמישי 21.06.18, ח' בתמוז תשע"ח, בשעה 12:00
 
 
 
 

MOST- קול קורא במסגרת שת"פ המדעי בין צרפת לישראל לשנים 2019-2021- PRC

Name:  MOST Israel & France: Call for Proposals 2018 PRC 2019-2021 (Projets de Recherche Conjoints) (Joint Research Projects)
 
Description: Within the framework of the Israeli-French scientific cooperation, the Ministry of Science & Technology of the State of Israel (MOST) and France’s Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) have decided to provide financial support for research projects involving two teams, one in a CNRS-affiliated laboratory and the other in Israel


A PRC is a joint research project involving two teams, one in a CNRS-affiliated laboratory and one in Israel. It is awarded for a 3-year non-renewable period, and aims at consolidating an ongoing collaboration that has already produced joint publications. Funding received in the framework of PICS is intended to cover research travel as well as the organization of seminars and meetings in both countries. The Israeli side may include also budget for partial salaries and/or materials as specified in the standard terms or the contract.

A valid project proposal consists of a fully filled out application forms and all relevant materials from each side of a joint research team, being submitted respectively to the relevant party to this Call.
 
Eligibility: Ph.D Faculty members
 
Submission dead line: Monday 25 June 2018, at 23:59 (local time)
 

Horizon 2020 -Nanobiotechnology laboratory

Name: HORIZON 2020: Nanobiotechnology laboratory

Description: The Nanobiotechnology Laboratory features state-of-the-art equipped facilities designed to foster interdisciplinary studies. A special emphasis lies on characterisation of nanomaterials, nanomedicines, advanced materials and their interactions with biological systems, as well as on the detection, identification and characterisation of nanomaterials in food and consumer products.

Deadline: 25 May 2018

Link to Call & Additional Information

 

Horizon 2020 -Bio-based Industries JU

Name: HORIZON 2020: Bio-based Industries JU

Description: The Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) is responsible for the implementation of open Call for proposals for Research and Innovation Actions (RIAs), Innovation Actions (IAs - DEMOs and FLAGs) and Coordination and Support Actions (CSAs), in line with the Horizon 2020 rules for participation.

4 strategic orientations: Feedstock, Process, Products, and Market uptake

Deadline: 6 September 2018

Link to Call & Additional Information

 

Horizon 2020 -CALL FOR SME PROPOSALS FOR PROJECTS ACCESSING VI-SEEM RESOURCES AND SERVICES

Name: HORIZON 2020: CALL FOR SME PROPOSALS FOR PROJECTS ACCESSING VI-SEEM RESOURCES AND SERVICES

Description: VI-SEEM offers a broad set of generic as well as application-specific services in the region of South-eastern Europe and the Eastern Mediterranean, with special focus on the scientific communities of Life Sciences, Climatology and Digital Cultural Heritage. Such services are in the areas of Compute resource provisioning, Storage and Data services provisioning, Dataset provisioning, Software and Scientific Workflow provisioning as well as Application Specific service provisioning. These services create a unique Virtual Research Environment (VRE), thus improving research productivity and competitiveness on the pan-European level. VI-SEEM supports open calls to scientific communities in the region in the form of resource pooling between the resource providers.

VI-SEEM is opening a specific continuous Call for Proposals for preparatory/development projects accessing the VI-SEEM services and associated infrastructure specifically for partnerships involving SMEs and academic/research institutions. The call is addressed to consortia of scientists and researchers that work in academic/research institutions and SMEs. Academic/research institutions should be located in the region of South Eastern Europe and Eastern Mediterranean. More specifically countries are (in alphabetical order): Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Egypt, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Greece, Hungary, Israel, Jordan, Lebanon, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia.

The project proposals should address non-proprietary/open research topics in the specific fields of Life Sciences, Climate research, and Digital Cultural Heritage.

 

Link to Call & Additional Information

 

Horizon 2020 - SHAPE 7th Call for Applications

Name: HORIZON 2020: SHAPE 7th Call for Applications

Description: The Seventh Call for Applications to SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe) invites applications from European SMEs with an interesting idea that would benefit from High Performance Computing for increasing their competitiveness.

SHAPE aims to work with the selected SMEs to introduce HPC-based tools and techniques into their business, operational, or production environment. The selected solutions should bring a potential tangible Return on Investment to the SMEs business.

Deadline: 1 June 2018

Link to Call & Additional Information

 

Danish Agengy for Science & Higher Education – 10th Call for proposals - The International Network Programme

Name: 10th Call for proposals
The International Network Programme – an opportunity for initiating new networks and exploring collaboration opportunities in selected partner Countries.

Description:The International Network Programme (INP) is aimed at giving researchers from both the public and the private sector an opportunity to establish networks with researchers from selected countries outside the EU of strategic priority to the Danish Agency for Science and Higher Education.

The Agency has established the programme with the ambition of increasing the internationalisation of Danish research and the level of cooperation between R&D institutions in Denmark and the selected countries, through projects funded under the Programme.

Funding is awarded to projects where there is not already an established collaboration between the project partners. The aim of the programme is to give researchers an opportunity to build the foundation for future cooperation and to explore new research partnerships of a potentially high value. Please note: applications where project partners have previously published and/or carried out research activities together will not be eligible for funding.

Duration: 2 years

Amount: Each project can be supported with a maximum amount of up to DKK 200.000 excluding overhead/administration expenses

Deadline: Wednesday 16 May 2018 at 12.00

Call for Proposals


MOST - קול קורא- הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי (מי"ה) קול קורא להגשת קדם הצעות מחקר לשנת 2019 בתחומי ההנדסה: בינה מלאכותית;ננו- אלקטרוניקה;הנדסה גרעינית

נושא:  קול קורא- הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי (מי"ה) קול קורא להגשת קדם הצעות מחקר לשנת 2019 בתחומי ההנדסה: בינה מלאכותית;ננו- אלקטרוניקה;הנדסה גרעינית
 
תיאור:
משרד המדע והטכנולוגיה אמון על פיתוח מחקר מדעי יישומי ומחקר הנדסי. כיום מדינת ישראל פועלת במספר תחומים לעידוד המחקר והפיתוח במערך המורכב מהמחקר הבסיסי ועד למו"פ התעשייתי. בעוד שהקרנות הקיימות מספקות מענה הולם בעיקר למחקר בסיסי, לא קיים מענה מספק לתמיכה במחקר מדעי יישומי ובמחקר הנדסי. חוסר התמיכה במחקר מדעי יישומי ובמחקר הנדסי מוביל באופן ישיר לירידה בדירוג העולמי של ישראל, בכל הקשור למדעי ההנדסה (לדוגמה, בשנת 1984 ישראל דורגה בין שלוש המדינות המובילות בפרסומים בתחום ואילו לאחרונה דורגה בחמישייה השנייה בלבד).

המשרד זיהה את החסר במקורות למענקי מחקר במדע יישומי ומחקר הנדסי במערכת האקדמית בישראל. לפיכך, החליט המשרד על הקמת תכנית מענקי מחקר לעידוד ולחיזוק המחקר המדעי היישומי והמחקר ההנדסי, במטרה ליצור מסה קריטית של ידע וכוח אדם בתחום. חיזוק המחקר בתחום זה יתרום ישירות לחיזוק הסגל האקדמי בתחום המדע היישומי וההנדסי באוניברסיטאות, במכללות ובמכוני המחקר, ובכך יביא לחיזוקה של האקדמיה, התעשייה, מערכת הביטחון הישראלית וכלכלת ישראל בתחומים אלה.
לצורך כך מפרסם המשרד קול קורא לקבלת קדם-הצעות מחקר למחקרים יישומיים ו/או הנדסיים חדשניים בתחומים הבאים:
בינה מלאכותית - בינה מלאכותית עוסקת ביצירת כלים בעלות תבונה העושות משימות שבני אדם מבצעים באופן אוטומטי, כגון: עיבוד תמונה, עיבוד שפה, וייצור מתקדם ע"י רובוטיקה חכמה.
ננו-אלקטרוניקה - תחום מדעי טכנולוגי העוסק ביישום התקנים אלקטרוניים ממבנים הקטנים מ-100 ננומטרים (ננומטר – מליארדית מטר)
ננו-רובוטיקה - רובוטים זעירים אשר בנויים ממרכיבים שגודלם בקנה מידה ננומטרי.
ננו-רפואה - יכולת זיהוי וגילוי ריכוזים של ביו-מולקולות בזמן אמת לצורך בניית כלי אבחון רפואי באמצעות ננו-חיישנים אלקטרוניים.
ננו-פוטוניקה - התנהגות האור ותכונותיו בקנה מידה ננומטרי, פיתוח מכשירים המנצלים את שימוש בהתקן ננופוטוני בתור מוליך אור למחצה, תוך שילוב מערכות פוטוניקה עם מעגלים משולבים או ב- MOEMS: מערכות מיקרו אופטו-אלקטרו-מכניות Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems (MOEMS), הן מערכות הנדסיות ממוזערות בקנה מידה של מיקרונים בודדים, הקולטות ומעבדות אותות אופטיים.
אלקטרוניקה מולקולרית - שימוש נרחב בעקרון הרכבה עצמית מולקולרית לצורך עיצוב רכיבי ההתקן כבנייה על ידי הרכבה עצמית של מבנה גדול יותר או אפילו מערכת שלמה בכוחות עצמם
הנדסה גרעינית - מחקרים ופיתוחים לצורך אספקת מערכות אנרגיה חשמלית, דימות רפואי, פיסיקה רפואית, גלאי רדיואקטיביות ושימושיהם, פיתוח כלים חישוביים וסימולציות לקרינה, הגנה בפני קרינה, מערכות הנעה גרעיניות וטכנולוגיות פורצות דרך בתחום חקר החלל. הועדה לאנרגיה אטומית מתריעה כבר שנים אחדות על היעדר תלמידי מחקר בתחום ועל מחסור בבעלי מקצוע.

 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
מועד אחרון: 1.8.18
 
 

Horizon 2020 -Clean Sky 2: 8th Call for Proposals

Name: HORIZON 2020: Clean Sky 2- The 8th Call for Proposals (for Partners or ‘complementary grants’)

Description: Clean Sky is the largest European research programme developing innovative, cutting-edge technology aimed at reducing CO2, gas emissions and noise levels produced by aircraft. Funded by the EU’s Horizon 2020 programme, Clean Sky contributes to strengthening European aero-industry collaboration, global leadership and competitiveness.

Deadline: 12 July 2018

Link to Call & Additional Information

 

קול קורא להקמת מרכז לאומי לעריכה גנומית בגידולי חקלאות מובילים

נושא:  קול קורא להקמת מרכז לאומי לעריכה גנומית בגידולי חקלאות מובילים
 
תיאור:
נשוא המחקר בקול קורא זה הם צמחים ובעלי חיים בעלי ערך כלכלי בתחומי החקלאות המשמשים בחקלאות ישראל או/ו בחקלאות העולם. הצפייה היא לפיתוח מוצרים שניתן בטווח הבינוני-ארוך (5-10 שנים) למסחרם כמות שהם או לנצלם במערכות השבחה להעברת התכונות למוצרים חקלאיים בתחום החי והצומח.
 
תוכניות המחקר אשר ישפטו חייבות להיות באחד התחומים הבאים: לפחות בלבד
 • מחקרים לפיתוח מוצרים בטכניקות של החסרה (DELETIONS) תוך שימוש באחד מהכלים הזמינים כיום לעריכה גנומית. המחקרים יבוצעו על ועבור מוצרי חקלאות (צמחים, בעלי חיים) מובילים בחקלאות ישראל או/ו חקלאות העולם וייתנו פתרון לבעיות חקלאיות משמעותיות לישראל ולעולם.
 • מחקרים לפיתוח שיטות וכלים חדשניים לעריכה גנומית "משופרת" או "מוכוונת מטרה". מחקרים אילו ניתן לבצע גם ב"צמחי מודל" לשם הוכחות התכנות.
 • מחקרים לפיתוח פרוטוקולים בתרביות רקמה או בכול צורה אחרת שיאפשרו רגנרציה/התמיינות/יצירה או כול תהליך אחר שיאפשר קבלת צמחים שלמים/בעלי חיים לאחר התמרה גנומית המתרחשת ברמה התאית והעונים לדרישות שמופיעות בסעיף 1. למען הסר ספק, ההצעות חייבות להתייחס אך ורק לגידולי מפתח צמחים/בעלי חיים מובילים בחקלאות ישראל או העולם. ניתן להציע מחקרים לשיפור וייעול "פרוטוקולים קיימים" באם וועדת השיפוט אכן תשתכנע כי יעילותם נמוכה.
בנוסף יממן הקול הקורא שני תחומי תוכן/עשייה נוספים ובתנאי שניתן לשלבם במחקרים המוגשים בסעיפים 1- (אשר הם תחומי המחקר אשר ימומנו):
 • פיתוח "דור עתיד" של מדענים/חוקרים בעלי יכולות ביצוע עריכה גנומית (במיוחד פיתוח יכולות בתחום תרביות הרקמה/טרנספורמציה/התמרה גנטית לבעלי חיים החסרות היום) במוצרי חקלאות המובילים המופיעים בסעיפים 1-3.
 • פיתוח הקמת והרחבת תשתיות מחקר תומכות עבודה בעריכה גנומית.
משך המחקר:   4 שנים
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
 
 
 

קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף פעולה בין ישראל וגרמניה בנושא טכנולוגיות מים לשנת 2018

Name: The German-Israeli Water Technology Cooperation Program Call for Joint Proposals for 2018

Description: Within the framework of the German-Israeli cooperation in Water Technology Research, the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and the Israeli Ministry of Science and Technology (MOST) invite proposals for bilateral R&D projects.
The research shall focus on solutions to the water problems in Israel and its
direct neighbourhood and/or Germany. The research should be multidisciplinary and be applicable to the needs of the water sector. In addition to scientific partners, projects should preferably include industrial partners as well as related stakeholders.
Qualifying scientific applicants in this framework may receive R&D grants,
respectively, from BMBF and MOST according to the applicable national funding procedures and regulations.

Research projects will be carried out in the following research areas:

 1. Sustainable technologies for remediation of contaminated soil and
  groundwater
 2. Novel sensors and data management for water resources systems (water systems safety / improved water production / agricultural productivity)

Each submitted research proposal needs to indicate specifically to which of the
above research areas it is related.
The objectives of the German-Israeli Water Technology Cooperation Program
are as follows:

 1. To improve the water situation in Israel and its direct neighbourhood and/or Germany. Transferability of the results to comparable regions should preferably be ensured.
 2. To facilitate access to new markets for Israeli and German enterprises in the water and environmental sector.
 3. To support and strengthen bilateral and multilateral cooperation in the water sector as well as cooperation between science and industry.

Duration: up to 3 years

Deadline: 27.6.2018 23:59 

Call for Proposals

 

קול קורא להצעות מחקר בתחום ביומטריה והזדהות 2018 -

נושא:  קול קורא ייעודי לשנת 2018 , למחקרים בנושא ביומטריה והזדהות בטוחה עבור מערכת הבטחון ומשרד ראש הממשלה
 
תיאור:
היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים, במערך הסייבר הלאומי, משרד רה"מ, בשיתוף פעולה עם המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות )מפא"ת( במשרד הביטחון, מפרסמים בזאת קול קורא ייעודי להגשת הצעות למחקרים בנושא ביומטריה עבור מערכת הביטחון ומשרד ראש הממשלה.
 
משך המחקר:   שנה אחת
 
תקציב: 150,000 ש"ח  לשנה
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה 20.6.2018
 
 
 
 
 
 

קול קורא בשיתוף עם סוכנות החלל הישראלית והאיטלקית בנושא מיקרוגרביטציה - MOST

נושא:  קול קורא בשיתוף עם סוכנות החלל הישראלית והאיטלקית בנושא מיקרוגרביטציה
 
תיאור:
בקול קורא זה ימומנו ארבעה מחקרים משותפים בתחום הכימיה, הביולוגיה והפארמה בחלל, במטרה לבדוק את השפעת המיקרוגרביטציה על ניסויים אלו. הניסויים יבוצעו על פלטפורמה מותאמת שתשוגר לחלל, ותוצאות הניסוי ישלחו on-line תוך כדי הניסוי.
 
דוגמאות אפשריות לניסויים כוללות ראקציות אנזימטיות, יצירת גבישים, עמידות חיידקים וכל ניסוי אחר העומד בדרישות המערכת.
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה יום שישי, יח' תמוז,  1.6.2018
 
 
 
 
 

רשות המים - קול קורא לשנת 2018

שם: רשות המים - קול קורא לשנת 2018
 
תיאור:
רשות המים יוצאת ב"קול קורא למחקרים" בתחום המים לשנת 2018 המיועד לציבור החוקרים במדינת ישראל. בדומה לעבר, תחומי המחקר כוללים קשת רחבה של נושאים בתחום המים:
התפלה וטכנולוגיות התפלה, איכות מים וטכנולוגיות לטיפול במים ובשפכים, בטחון מים, הידרולוגיה, אקלים, הידרו מטאורולוגיה ומטר, כנרת, חסכון וייעול השימוש במים, תכנון, ניהול ורגולציה במשק המים.
 
זכאות:  Ph.D, חברי סגל אקדמי
 
מועד הגשה: 1.5.2018
 
 
 
 

ניצן "תיבת נוח" חדשנות במגוון תחומים - 2018

נושא:  קול קורא ניצן – תיבת נוח חדשנות במגוון תחומים 2018
 
תיאור:
התעשייה הביוטכנולוגיה החקלאית, תעשיית התשומות החקלאיות, תעשיות חקלאות ההיי טק ואפילו תעשיות המזון עומדות כיום בפני אתגרים עצומים כגון: הצורך להאכיל אוכלוסייה הולכת וגדלה, בעיות ומחסורים בתחום ביטחון תזונתי, הצורך בפיתוח עמידויות למחלות ומזיקים על מנת שיהיה ניתן להפחית את הצורך בריסוסים, דרישות הצרכנים לתזונה בריאה יותר והצורך לשמר את הסביבה ולנהוג באחריות סביבתית.
 
כמענה לאתגרים העומדים בפתח, ומתוך הכרת החשיבות ביצירת שיתוף פעולה ודיאלוג בין חברות לבין האקדמיה, המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר משיק קול קורא למחקרים משותף עם תעשייה בסגנון "ניצן מורחב תיבת נוח". מטרת הקול הקורא ליצור תשתית מחקר במגוון תחומים כמפורט בהמשך. אנו נעודד טכנולוגיות פורצות דרך שיהיה בהם כדי לתרום משמעותית למדע, לכלכלה ולתעשייה בישראל. זאת במטרה להביא לידי יישום פיתוחים וחדשנות מחקרית באופן מסחרי בשיתוף התעשייה הישראלית.
 
תחומי התוכן של קול קורא זה הינם כדלקמן:
 1. רובוטיקה בחקלאות והסבת טכנולוגיות שמקורן בפיתוחים צבאיים לצרכים חקלאיים. במדינת ישראל מגוון טכנולוגיות שפותחו על יד חברות רבות לשימושים צבאיים במהלך שנות קיומנו. ניתן בקלות יחסית להסב טכנולוגיות אילו לשימושים חקלאיים, בעיקר על ידי שינויים קלים והפשטת הטכנולוגיה לצרכים החקלאיים.
 2. מזון בריאות מגידול חקלאי. שיפור איכות מזון, מזון באיכות גבוהה יותר שמקורו במוצרי חקלאות אשר אינו פוגע בבריאות. "תחליפי חומרים גורמי תחלואה כאשר התחליף מקורו בצמחים או בגידולים חקלאיים. "תוספים לריפוי" מזון או תוספים אשר מסייעים בחיזוק, ריפוי, מניעה ושיקום ואשר מקורו בגידולים חקלאיים.
 3. הדברה ירוקה וביוסטימולנטים. פיתוח מוצרים שמבוססים על מיקרואורגניזמים שחיים בסביבת, על ובתוך צמחים ובעלי חיים ותורמים להתמודדותם עם גורמי מחלה ומזיקים, ולקיומם בתנאי סביבה קשים ובחשיפה לעקות שונות. תכשירים שיפותחו בעתיד ממקורות אילו עשויים להיות תכשירים שאינם מסכנים את הסביבה, ויכולים לשמש אלטרנטיבה יעילה ומשלימה לאגרו כימיקלים למטרות הפחתת נזקים, שיפור חיות והעלאת יבול ונצילות מזון. לאחרונה הולך ומתרחב השימוש בביוסטימולנטים כאמצעי נוסף לדישון לצורך השגת יבול גבוה יותר ובאיכות גבוהה. בעשור האחרון חל מהפך משמעותי ביחס המחקר המדעי לביוסטימולנטים והכרה בחשיבותם להגדלת פוטנציאל היבול בגידולים חקלאים. מחקרים מדעיים רבים הוכיחו את הפוטנציאל של ביוסטימולנטים כדי לשפר את הייצור של הגידולים במיוחד מול עקות א ביוטיות כגון יובש ומליחות. שילוב הביוסטימולנטים עם הדישון יאפשר -ניצול יעיל יותר של חומרי הזנה, כתוצאה מהתפתחות מערכת שורשים נמרצת, הגברת הפוטוסינתזה ויכולת הצמח לפעול בתנאי עקה.
 4. חלבון ומוצרים אחרים ממקורות מים )בגידול מים מתוקים ומי ים( כולל תחום אצות. חקלאות ימית וביוטכנולוגיה ימית הם ענפי ייצור צעירים וחדשניים העוסקים בגידול של דגים ויצורים ימיים אחרים המשמשים למאכל/רפואה ובפיתוח של מוצרים ביולוגיים ייחודיים מיצורים ימיים.
 5. חוש הריח המלאכותי בשרות החקלאות. אף מלאכותי או בשמו האחר "אף אלקטרוני" הוא התקן המזהה חומרים כימיים נדיפים באמצעות מערך חיישנים אלקטרוניים. האף האלקטרוני משמש כגלאי במגוון תחומים: בתחום המזון המשקאות והקוסמטיקה משמש כבקר איכות, בתחום הרפואי משמש כגלאי למחלות באמצעות חומרים הנפלטים בתהליך הנשיפה, ברצוננו לרתום טכנולוגיה זו לאפליקציות חקלאיות.
 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תקציב: עד  900,000 ₪ לשלש שנים
 
תאריך הגשה 
מועד אחרון להגשה אלקטרונית של ההצעות על ידי החוקרים לרשות המחקר באתר המדען הראשי  14.6.18 עד השעה 15:00   
 
מועד אחרון להגשת עותק קשיח למשרדי המדען הראשי של הצעת המחקר הכולל חתימות וחותמות  28.6.18 עד השעה 15:00
 
 
 
 
 

MOST - קול קורא להצעות לרכישת מושבים בכנסים וימי עיון 2018

נושא:  קול קורא להצעות לרכישת מושבים בכנסים וימי עיון 2018
 
תיאור:
משרד המדע והטכנולוגיה מעוניין לרכוש מושבים בכנסים המתקיימים בישראל ועוסקים במדיניות בתחומים הקשורים לפעילות המשרד, וזאת לשם קידום ופיתוח התחומים עליהם ממונה המשרד. לצורך כך פונה המשרד בזאת לקבלת הצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בישראל במהלך החודשים פברואר-דצמבר 2018.


הקול הקורא כולל 4 תחנות הגשה, כאשר כל מציע נדרש לבחור תחנת הגשה אחת אליה יגיש את הצעתו למשרד לרכישת מושב, ובלבד שמועד הכנס קבוע למועד המרוחק ב-45 יום לפחות מהמועד האחרון להגשה באותה תחנת הגשה:
תחנה ראשונה – החל ממועד פרסום קול קורא זה ועד למועד האחרון להגשה ופתיחת תיבת המכרזים ביום 31.12.17, י"ג בטבת ה'תשע"ח, בשעה 12:00; על אף האמור לעיל, בתחנת הגשה זו ניתן להגיש הצעות בקשר לכנסים אשר עתידים להתקיים החל מיום 01.02.18;
תחנה שנייה – החל מיום 31.12.17, י"ג בטבת ה'תשע"ח בשעה 12:01 ועד למועד האחרון להגשה ופתיחת תיבת המכרזים ביום 15.3.2018, כ"ח באדר ה'תשע"ח בשעה 12:00;
תחנה שלישית – החל מיום 15.3.2018, כ"ח באדר ה'תשע"ח בשעה 12:01 ועד למועד האחרון להגשה ופתיחת תיבת המכרזים ביום 14.6.2018, א' בתמוז ה'תשע"ח בשעה 12:00;
תחנה רביעית – החל מיום 14.6.2018, א' בתמוז ה'תשע"ח בשעה 12:01 ועד למועד האחרון להגשה ופתיחת תיבת המכרזים ביום 16.9.2018, ז' בתשרי ה'תשע"ט בשעה 12:00.

 
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
 
 
 

Erasmus+ 2017-2020: Key Action 1

Name Erasmus+ Programme
Key Action 1
– Mobility for learners and staff –
Higher Education Student and Staff Mobility

Inter-institutional agreement 2017-2020
between institutions from programme and partner countries
 
Research discipline/s: All engineering fields  
 
Description: This agreement is between Politecnico di Torino, Italy, and ORT Braude College.
 
Key Action 1: Organisations can send or receive students, and staff to or from participating countries. Staff can teach or train abroad, whereas students and doctoral candidates can do a traineeship or part of their studies abroad.
 
These opportunities allow organisations to send and receive staff for teaching and professional development.
 
 

Call for Proposals PRC 2018-2020

Name Call for Proposals PRC 2018-2020
 
Research discipline/s: All engineering fields  
 
Description: Within the framework of the Israeli-French scientific cooperation, the Ministry of Science & Technology of the State of Israel (MOST) and France’s Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) have decided to provide financial support for research projects involving two teams, one in a CNRS-affiliated laboratory and the other in Israel.
 
Total amount: 6,000 Euro per year per project, for the total three–year duration of the project – 18,000 Euro.
 
Duration of Grant:  For Three Years
 
 

Erasmus +: EU programme for Education, Training, Youth, and Sport for 2014-2020

The new EU programme for Education, Training, Youth, and Sport for 2014-2020, Erasmus+, brings together seven existing EU programmes (including Tempus) in the fields of Education, Training, and Youth; and for the first time provides support for Sport. As an integrated programme, it offers more opportunities for international cooperation across the Education, Training, Youth, and Sport sectors.
 
The Erasmus+ programme aims to boost skills and employability, as well as modernising Education, Training, and Youth work.
 
Erasmus+ supports transnational partnerships among Education, Training, and Youth institutions and organisations to foster cooperation and bridge the worlds of Education and work in order to tackle the skills gaps we are facing.
 
It also supports national efforts to modernise Education, Training, and Youth systems. In the field of Sport, there is support for grassroots projects and cross-border challenges such as combating match-fixing, doping, violence and racism.
 
Presentations (in Hebrew):
 • General (here)
 • International Credit Mobility (here)
 • Capacity Building (here)
 
Additional useful information can be found here:
 • 2016 Erasmus+ Call for Proposals (pdf)
 • Overview over the actions open to Israeli institutions (here)
 • "Do's and Don'ts" Guide for the application to International Credit Mobility projects (pdf)
 • Guide for the implementation of International Credit Mobility projects (here)
 • Updated Frequently Asked Questions on International Credit Mobility for HEIs (here
 • Frequently Asked Questions on International Credit Mobility for Students and Staff (here)

Overview of EU Funds for Research and Innovation

Name: Overview of EU Funds for research and innovation
 
Summary: European funding for research activities was envisaged in the first Community Treaties, related to coal and steel and nuclear energy, and was extended in the early 1980s with the establishment of a European framework programme for research. Research policy was subsequently progressively integrated in the Treaties, to become a shared competence between the European Union (EU) and its Member States. European funds for research and innovation activities are distributed between several interlinked EU programmes. For the current period (2014-20), the main programme, Horizon 2020 (the eighth framework programme for research and innovation) is fully dedicated to funding such activities across all policy fields. Sectoral programmes also fund research and innovation activities in the fields of space research (Copernicus, Galileo); nuclear energy (Euratom Research and Training Programme, International Thermonuclear Experimental Reactor); and coal and steel production. The European Structural and Investment Funds, implemented at regional level, can be used to support the development of research and innovation capacities at local levels. These programmes will provide a global estimated budget of more than €120 billion in EU funds to support research and innovation activities in the period 2014-20. Five other programmes are connected to, or impact on, research and innovation activities: COSME, Erasmus+, the Health programme, the Life programme and the Connecting Europe Facility.
 
 
You can read the summary document HERE.