קולות קוראים

קול קורא למחקרים בתחום הברוצלוזיס לשנת 2017

נושא: קול קורא למחקרים בתחום הברוצלוזיס לשנת 2017

מועד אחרון להגשה אלקטרונית של הבקשה למענק מחקר על ידי החוקרים לרשות המחקר באתר המדען הראשי: 07/05/2017 עד השעה 15:00

מועד אחרון להגשה אלקטרונית של הבקשה למענק מחקר על ידי רשויות המחקר לאתר המדען הראשי
: 14/05/2017 עד השעה 15:00

מועד אחרון להגשת עותק קשיח למשרדי לשכת המדען הראשי, של הבקשה למענק מחקר הכוללים חתימות וחותמות
: 21/05/2017 עד השעה 15:00

קול קורא

הודו - ישראל מענק מחקר

שם: קול קורא  להגשת בקשות לקרן הלאומית למדע (ISF)  ולUniversity Grant Commission --UGC
 
תיאור:
התכנית שמה לה למטרה לטפח את שיתופי הפעולה המחקריים בין מדענים מהודו ומישראל, ומופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין ה-(University Grant Council) UGC לקרן הלאומית למדע. את התכנית מממנות ממשלות הודו וישראל, באמצעות שני הגופים, המממנים כל אחד את החוקר הראשי של ארצו לפי כלליו.
 
תחומי מחקר: משתנים. בשנה זו: Environmental Sciences and Earth Sciences
 
זכאות:  Ph.D, חברי סגל אקדמי
 
סכום כולל: לחוקר הישראלי בפרויקט ניסיוני 370,000 ש"ח לשנה למשך שלוש שנים או 220,000 ש"ח לשנה, לפרויקט עיוני למשך שלוש שנים. בנוסף, ניתן לכלול סעיף בעבור ציוד ייעודי למחקר בסכום שלא יעלה על 180,000 ש"ח לכל תקופת המענק.
 
משך הזכאות  שלוש שנים.
 
תאריך אחרון להרשמה: 26.4.2017  12:00
 
תאריך אחרון להרשמה:  8.5.2017  12:00
 
 
 
 

קול קורא לשנת 2018 בתחום טכנולוגיות מים במסגרת שיתוף הפעולה המדעי ישראל-גרמניה

Name: The German-Israeli Water Technology Cooperation Program – Call for Joint Proposals for 2018

Description: Within the framework of the German-Israeli cooperation in Water Technology Research, the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and the Israeli Ministry of Science, Technology and Space (MOST) invite proposals for bilateral R&D projects.

The research shall focus on solutions to the water problems in Israel and its direct neighbourhood and/or Germany. The research should be multidisciplinary and be applicable to the needs of the water sector. In addition to scientific partners, projects should preferably include industrial partners as well as related stakeholders.

Research projects will be carried out in the following research areas:

 • Water technologies to reduce agricultural water demand
 • Reduce the energy demand and/or brine production of desalination processes

Each submitted research proposal needs to indicate specifically to which of the above research areas it is related.
The objectives of the German-Israeli Water Technology Cooperation Program are as follows:

 • To improve the water situation in Israel and its direct neighbourhood and/or Germany. Transferability of the results to comparable regions should preferably be ensured.
 • To facilitate access to new markets for Israeli and German enterprises in the water and environmental sector.
 • To support and strengthen bilateral and multilateral cooperation in the water sector as well as cooperation between science and industry.  

Deadline for Pre-Propsals: 10/05/2017

Call for Proposals

 


 

The Japan – Israel Cooperation in Agricultural Research Program 2017

Name: The Japan – Israel Cooperation in Agricultural Research Program 2017
 
Description:

This Call for Proposals is issued by a framework program of cooperation established between the Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council Secretariat of Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries of Japan (MAFF/AFFRCS) and the Ministry of Agriculture and Rural Development, the State of Israel (MOARD).

The purpose is to provide a framework to foster collaborative, mission-oriented research between agricultural scientists from Japan and Israel, based on scientists carrying out joint agricultural research in predetermined areas of high priority to both countries.

The Japan-Israel program in 2017 will fund agricultural relevant research proposals with a focus on leading edge science in the following areas:

Crop irrigation technologies and practices with water of different qualities and its environmental effects

 
Deadline: Electronic submissions - 30.3.2017 until 15:00
Hard copy submissions - 6.4.2017 until 15:00
 
 
 
 
 

קול קורא מחקרים ייחודיים - בתחום תמר ואבוקדו 2017

נושא:  משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשכת המדען הראשי
קול קורא מחקרים ייחודיים - בתחום תמר ואבוקדו 2017
 
תיאור:

יעדי המדען נגזרים מיעדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר )ראה גם אתר המשרד(. קרנות המדען הראשי נועדו ליזום ולהפעיל מחקרים המיועדים להחדיר חדשנות טכנולוגית ומדעית ולהשלים פערי ידע בתחומים בעלי חשיבות לאומית הדורשים שינוי או שיפור, ולעסוק בתחומים בעלי פוטנציאל ליצירת מגזרי עיסוק חדשים וכלכליים בחקלאות ובהתיישבות הכפרית. יעדי המחקר והפיתוח של הקרן מתמקדים בין היתר ביצירת כלים לקבלת מוצרי חקלאות לשוק המקומי תוך אבטחת אספקת מזון במחיר הוגן לחקלאי ולצרכן ובעלי פוטנציאל לייצוא. חיסכון בתשומות חקלאיות כגון: מים, אנרגיה ומשאבי אנוש, שיפור איכות, בטיחות וכושר האחסון של התוצרת החקלאית, פיתוח חקלאות בת קיימא וחיזוק ההתיישבות הכפרית בפריפריה - תוך יצירת מגוון מקורות תעסוקה ופיתוח חקלאות חכמה. יצירת כלים מדעיים וטכנולוגים )כביוטכנולוגיה וחקלאות מדייקת( לקידום החדשנות של המחקר החקלאי מוכוון מטרה יישומית.

זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה 
מועד אחרון להגשה אלקטרונית של ההצעות על ידי החוקרים לרשות המחקר באתר המדען הראשי 20.4.17 עד השעה 15:00   
 
מועד אחרון להגשת עותק קשיח למשרדי המדען הראשי של הצעת המחקר הכולל חתימות וחותמות 4.5.17 עד השעה 15:00
 
 
 
 
 
 
 

קול קורא ניצן "תיבת נוח" – מיקרוביום עולם הצמח והחי 2017

נושא:  משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשכת המדען הראשי
קול קורא ניצן "תיבת נוח" – מיקרוביום עולם הצמח והחי  2017
 
תיאור:

התעשייה הביוטכנולוגית החקלאית, תעשיית התשומות החקלאיות, תעשיות חקלאות ההיי-טק ואפילו תעשיות המזון עומדות כיום בפני אתגרים עצומים כגון: הצורך להאכיל אוכלוסייה הולכת וגדלה, בעיות ומחסורים בתחום ביטחון תזונתי, הצורך בפיתוח עמידויות למחלות ומזיקים על מנת שיהיה ניתן להפחית את הצורך בריסוסים, דרישות הצרכנים לתזונה בריאה יותר והצורך לשמר את הסביבה ולנהוג באחריות סביבתית.

אגרו כימיקלים הם עדיין הכלי העיקרי להבטחה של אספקת מזון לעולם. ההכרה הגוברת -בסכנות של אגרו כימיקלים לצרכן ולסביבה הביאה להחמרת התקנות ולהגבלות, שהולכות - ומתרחבות, על שימוש בחלק ניכר מהכימיקלים הנפוצים. מגבלות נוספות על שימוש בכימיקלים נובעות מהתפתחות של עמידות והעלויות הגבוהות שכרוכות בפיתוח חומרים חדשים. מגמה זו, של הגבלת שימוש וצמצום מגוון החומרים שעומדים לרשות חקלאים, יצרה צורך, שהולך וגובר, למצוא פתרונות משלימים לטיפולים הכימיים. אחד הכיוונים שבהם מתמקד מאמץ מחקרי ופיתוחי הם מוצרים חקלאיים שמבוססים על מיקרואורגניזמים שחיים בסביבת, על ובתוך צמחים (endophytes) ובעלי חיים ותורמים להתמודדותם עם גורמי מחלה ומזיקים, ולקיומם בתנאי סביבה קשים ובחשיפה לעקות שונות. תכשירים שיפותחו בעתיד ממקורות אילו עשויים להיות תכשירים אלו שאינם מסכנים את הסביבה, ויכולים לשמש אלטרנטיבה יעילה ומשלימה לאגרו כימיקלים למטרות הפחתת נזקים, שיפור חיות - והעלאת יבול ונצילות מזון.

זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תקציב: עד  900,000 ₪ לשלש שנים
 
תאריך הגשה 
מועד אחרון להגשה אלקטרונית של ההצעות על ידי החוקרים לרשות המחקר באתר המדען הראשי 7.5.17 עד השעה 15:00   
 
מועד אחרון להגשת עותק קשיח למשרדי המדען הראשי של הצעת המחקר הכולל חתימות וחותמות 21.5.17 עד השעה 15:00
 
 
 
 
 
 

BSF program in Transformative Science

Name:  BSF program in Transformative Science
 
Type of funding: Grant
Description: A new program in 'Transformative Science' was launched in 2010. This is a small program of up to 2 awards annually that will receive larger grants than in our regular program. To be awarded a grant in the program, a proposal must be 'transformative', in the sense that if successful, it is expected to make a very significant scientific breakthrough. BSF has adopted the NSF definition for 'Transformative Science', which is: "Research driven by ideas that have potential to radically change our understanding of an important scientific concept, or lead to the creation of a new paradigm, or a new field of science. Such research is characterized by its challenge to current understanding or by its pathways to new frontiers".
 
Eligibility: Ph.D faculty members
Total amount: $100,000 per year
Duration of grant: Up to 3 years
Pre- proposal submission dead line: 5 pm (Israel time) on 27 April 2017.
 
Additional info: The BSF website will be open for submission on March 1, 2017.
 
 
 

קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2018 בתחום: ניסויים קליניים בחומרים ללא הגנה פטנטית

שם:  קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2018 בתחום: ניסויים קליניים בחומרים ללא הגנה פטנטית
 
תיאור: חלק ניכר מן הניסויים הרפואיים הקליניים המתבצעים כיום אינם חלק מתהליך פיתוח תרופות. מחקרים אלו מתמקדים בחומרים שלא נהנים מהגנה פטנטית, ולכן הם לכאורה ללא פוטנציאל מסחרי. חומרים אלו ידועים כבטוחים לשימוש בבני אדם ולכן אושרו ע"י ועדות האתיקה המוסדיות (ועדות הלסינקי). ככלל, ניסויים אלו מתבצעים על מספר קטן של חולים, ולכן גם אם הניסויים מצליחים, ציבור הרופאים המטפלים אינו יכול להתבסס על תוצאות הניסויים שמצאו עמיתיהם, בבואם לתת המלצה לטיפול, וזאת בשל מספר הנבדקים הקטן בניסויים אלו.
 
בשל היעדר הגנה פטנטית, חברות התרופות אינן מעוניינות לתמוך בהמשך הליכי הפיתוח של החומרים לכדי תרופה מאושרת. אולם, אם חומרים אלו יתקדמו בתהליך הפיתוח ויזכו לאישור של ה- FDA או רגולטור אחר, הם יוכלו  להיות תרופות זולות וזמינות, אשר ייקלו הן על החולים, הן על קופות החולים והן על עלויות סל הבריאות ההולכות ומאמירות.
 
לאור העובדה כי במצב זה תרופות פוטנציאליות רבות אינן מתקדמות במסלול הפיתוח ואינן מאושרות, קול קורא זה מבקש לעשות את הצעד הראשון בהתוויית דרך לקידום חומרים כאלו, לקראת אישורן כתרופות. פיתוח תרופות באפיק חדש זה יכניס לסל טיפולים, שעלותם לגופים המממנים נמוכה. עלות חומרים אלו נעה סביב עשרות שקלים לחודש. עלות הפיתוח של חומר שיאושר במסלול ללא-הגנה-פטנטית מקבילה או נמוכה מעלות הכנסת תרופה חדשה לסל. הערכה ראשונית מצביעה על כך שהשקעה בסדר גודל של 3-5 מיליון דולר במסלול פיתוח חומרים ללא-הגנה-פטנטית צפויה להניב תרופה תוך 5-7 שנים. לפני מספר שנים ייסד  ה- FDA מסלול הגשות ייעודי בשם 505(B)(2) המתאים לאישור חומרים מהסוג המדובר. לאחר האישור ה- FDA מעניק בלעדיות (שאינה תלויה בפטנט) למשך 1-7 שנים בארה"ב. בשאר העולם, ניתן להשתמש במידע כדי לרשום תרופה כגנרית מהיום הראשון לאישור הרגולוטור.
זכאות:  Ph.D., חברי סגל אקדמי
 
תאריך הגשה:  יום שני, ב' בתמוז תשע"ז, 26.6.2017
 
 
 
 
 

קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן פזי לשנת 2018

שם:  קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן פזי לשנת 2018
 
 
תיאור: קרן פזי הינה  קרן מחקר משותפת לוועדה לאנרגיה אטומית (וא"א) ולוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה(ות"ת) לקידום המחקר המדעי.
 
זכאות: חבר סגל אקדמי, Ph.D
 
סכום כולל: עד 350,000 ₪
 
תאריך הגשה: 
הגשת תקציר (חתום) 10.1.2017
הגשת הצעות מלאות 27.3.2017
 

קרן פזי - מחזור 2018 להצעות מחקר ומענקי ציוד

שם:  קרן פזי - מחזור 2018 להצעות מחקר ומענקי ציוד
 
סוג מימון:מענק
 
תיאור: קרן פזי הינה  קרן מחקר משותפת לוועדה לאנרגיה אטומית (וא"א) ולוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה(ות"ת) לקידום המחקר המדעי.
 
זכאות: חבר סגל אקדמי, Ph.D
 
תאריך הגשה: הגשת תיקי מועמדות עד ה 27.3.2017
 

HORIZON 2020 Research Infrastructure Program 2016-2017

Name: HORIZON 2020 Research Infrastructure Program 2016-2017

Description: A breakdown of all calls under the RI Program.

H2020-Research Infrastrucures-EURAD

 

 

Erasmus +: EU programme for Education, Training, Youth, and Sport for 2014-2020

The new EU programme for Education, Training, Youth, and Sport for 2014-2020, Erasmus+, brings together seven existing EU programmes (including Tempus) in the fields of Education, Training, and Youth; and for the first time provides support for Sport. As an integrated programme, it offers more opportunities for international cooperation across the Education, Training, Youth, and Sport sectors.
 
The Erasmus+ programme aims to boost skills and employability, as well as modernising Education, Training, and Youth work.
 
Erasmus+ supports transnational partnerships among Education, Training, and Youth institutions and organisations to foster cooperation and bridge the worlds of Education and work in order to tackle the skills gaps we are facing.
 
It also supports national efforts to modernise Education, Training, and Youth systems. In the field of Sport, there is support for grassroots projects and cross-border challenges such as combating match-fixing, doping, violence and racism.
 
Presentations (in Hebrew):
 • General (here)
 • International Credit Mobility (here)
 • Capacity Building (here)
 
Additional useful information can be found here:
 • 2016 Erasmus+ Call for Proposals (pdf)
 • Overview over the actions open to Israeli institutions (here)
 • "Do's and Don'ts" Guide for the application to International Credit Mobility projects (pdf)
 • Guide for the implementation of International Credit Mobility projects (here)
 • Updated Frequently Asked Questions on International Credit Mobility for HEIs (here
 • Frequently Asked Questions on International Credit Mobility for Students and Staff (here)

Overview of EU Funds for Research and Innovation

Name: Overview of EU Funds for research and innovation
 
Summary: European funding for research activities was envisaged in the first Community Treaties, related to coal and steel and nuclear energy, and was extended in the early 1980s with the establishment of a European framework programme for research. Research policy was subsequently progressively integrated in the Treaties, to become a shared competence between the European Union (EU) and its Member States. European funds for research and innovation activities are distributed between several interlinked EU programmes. For the current period (2014-20), the main programme, Horizon 2020 (the eighth framework programme for research and innovation) is fully dedicated to funding such activities across all policy fields. Sectoral programmes also fund research and innovation activities in the fields of space research (Copernicus, Galileo); nuclear energy (Euratom Research and Training Programme, International Thermonuclear Experimental Reactor); and coal and steel production. The European Structural and Investment Funds, implemented at regional level, can be used to support the development of research and innovation capacities at local levels. These programmes will provide a global estimated budget of more than €120 billion in EU funds to support research and innovation activities in the period 2014-20. Five other programmes are connected to, or impact on, research and innovation activities: COSME, Erasmus+, the Health programme, the Life programme and the Connecting Europe Facility.
 
 
You can read the summary document HERE.