כספים

מספר שם הנוהל תאריך
כס-001-ע-16 נוהל החזר הוצאות אישיות בתפקיד 24.02.2016
כס-002-ע-11 ספירת קופה 11.01.2011
כס-003-ע-13 נוהל קבלת מענק להשתלמות ממושכת 31.12.2013
כס-004-ע-09 גביית שכר לימוד 19.07.2009
כס-005-ע-08 נוהל מכירת כרטיסים  22.07.2009
כס-006-א-07 נוהל אישור מענק כספי בשל מצב כלכלי קשה 14.07.2009
כס-007-ע-17 נוהל ועדת השקעות   07.02.17
כס-008-א-11 נוהל תשלום שכר לעובדים אפקטיביים 04.01.2011
כס-009-ע-10 הלוואות לעובדים 14.03.2010
כס-010-ע-09 עודף/חוסרבקופה 15.10.2012
כס-011-ע-09 מעקב מקדמות סטודנטים לקראת שנה א 14.07.2009
כס-012-ע-14 תשלומים והחזר הוצאות למרצים אורחים 15.01.2014
כס-013-א-10 נוהל ניכוי "השתתפות עצמית" ממשכורתו של עובד בגין נזק לרכב שנמסר לשימושו 31.05.2010
כס-014-א-14 נוהל שימוש בכרטיס אשראי מוסדי 06.01.2014
כס-015-א-14 נוהל קבלות ידניות 06.01.2014
כס-016-א-14 נוהל ממשקי פריורטי - גלבוע 25.12.2013
כס-017-א-14 נוהל נסיעות לחו"ל לצורך שיתופי פעולה והוצאות כיבוד בחו"ל ובארץ של נשיא/מנל"א 03.02.2014
כס-18-א-15 נוהל קבלת תרומות מגורמי חוץ 08.03.2015
כס-19-א-17 נוהל תשלום שכר 15.03.17