הגשת מועמדות למשרת הוראה בפרויקט סל"א

קריטריונים להגשת מועמדות ללמד שיעורי עזר


• סטודנט פעיל מן המניין באחת ממחלקות ההנדסה.
• ניתן להגיש מועמדות החל מאמצע סמסטר שני או בתחילת סמסטר שלישי, ללימודים במכללה.
• ממוצע כללי של 80 ומעלה.
• ממוצע בקורס ספציפי בו הנך מעוניין ללמד, של 85 ומעלה.
• ראיון עבודה אישי ע"י ועדה מטעם הדקנט.


*שכר שעה=
50 ₪ לשיעור פרטני (סטודנט 1)
65 ₪ לשיעור בזוג
80 ₪ לשיעור בזוג במקצועות הפיזיקה