חניה

דייר מעונות אשר ברשותו רכב פרטי  ומבקש להחנות את רכבו
בחניית מעונות, ימלא טופס בקשה לקבלת תוית חנייה המתאימה
לחניית מעונות בלבד.

את הטופס ימסור הסטודנט למחלקת הבטחון שתדאג להנפיק
עבורו תוית חנייה המתאימה  למעונות בלבד.
(את הטופס ניתן להוריד  מאתר המעונות).  
 
להלן הסדרי החנייה:  
 1. מגרש החניה מאחורי בנין המעונות A3 מיועד
  לדיירי הבניין והמגורונים.

 2. מגרש החניה שליד הבניינים A5 ו-A6
  יוקצה לסטודנטים דיירי בניינים אלו.

 3. מגרש החניה בבניין מעונות A7
  יוקצה לסטודנטים דיירי הבניין.
 4. מגרש החניה בסמוך לבניין A1
  יוקצה לסטודנטים דיירי הבניין.