חדרי כביסה

במעונות הסטודנטים שני חדרי כביסה הפתוחים 24 שעות ביממה.

חדר כביסה בבניין מעונות A1 –
בחדר זה שלוש מכונות כביסהו שלושה מייבשים.

חדר כביסה בבניין מעונות A7 כניסה B –
במקום  שלוש מכונות כביסה ומייבש אחד.

השימוש בחדרי הכביסה הנו חופשי לדיירי המעונות בלבד

(יש להצטייד באבקת כביסה).