נציגים

יועצים ונציגי סטודנטים

 שמות היועצים

דוא"ל

טלפון במשרד

יעוץ אקדמי

לפי נ"ז מצטבר

שנה

שמות הנציגים

גב אראלה איזנשטדט 

erella@braude.ac.il

04-9901735

00.00-30.99

אביב 2017

 

גב אראלה איזנשטדט 

erella@braude.ac.il

04-9901735

00.00-30.99

חורף 2017

חיים אנגל,
אוראל אביטל

ד"ר שלום צדיק

shaloms@braude.ac.il

04-9901709

31.00-70.99

אביב 2016

לאוניד פולושקין

ד"ר שלום צדיק 

shaloms@braude.ac.il

04-9901709

31.00-70.99

חורף 2016

דור קוזוקרו, ליאל שמע
אור מיכאל פדר

מר  יצחק יפרח

yifrach@braude.ac.il

04-9901903

71.00-110.99

חורף 2015

זיו צדקה, איתן רוזנפלד
שמעון לוי, דביר ברנד

מר  יצחק יפרח

yifrach@braude.ac.il

04-9901903

71.00-110.99

אביב 2015

שלמה מליח

ד"ר דוד אלפרשטיין

davida@braude.ac.il

04-9901944

111.00-999.00

חורף 2014

שפיק מובאריכי 

ד"ר דוד אלפרשטיין

davida@braude.ac.il

04-9901944

111.00-999.00

אביב 2014

נתן צינזובסקי, ערן סורוקר

ד"ר דוד אלפרשטיין

davida@braude.ac.il

04-9901944

111.00-999.00

אביב 2013

משה עזר

 

 

להלן פרטי נציגי כיתה

 

ערן סורוקר
052-4416555
eran5432@gmail.com

 נתן צינזובסקי
050-3750050
natanzon24@gmail.com

משה עזר
054-9739733
moshikoazar@walla.com

 שלמה מליח
054-2092980
shlomiooster@gmail.com

 אור מיכאל פדר
052-6517893
orfeder@gmail.com

 זיו צדקה
057-7258775

 zivm@outlook.com

 קוזוקרו דור
050-2488255
lsddor@gmail.com

 איתן רוזנפלד
054-7506081
eitanrozenfeld2@gmail.com

 שמעון לוי
054-7278424
shimon_levi@hotmail.co.il

 אוראל אביטל
054-7649606
orel248@hotmail.com


פולושקין לאוניד
050-6398725
kuzja111@gmail.com

שפיק מובאריכי
050-2464077

shafeek.mab@gmail.com

דביר ברנד
052-8810654
dvirbrand@gmail.com

 ליאל שמע
0522424066
lielshema92@gmail.com

חיים אנגל

054-4925948
haiangel6969@gmail.com