צוות ניהולי

 • פרופ"ח סמאר מרעי
  פרופ"ח סמאר מרעי
  ראש רשות המחקר

  פרופ"ח סמאר מרעי

  משרד: בניין D-100 
  טל': 04-9901769  
  דוא"ל: sammar@braude.ac.il