ועדה מארגנת

שם מקום עבודה תפקיד דואר אלקטרוני
פרופ''ח אמיל בשקנסקי - יו''ר הועדה המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מרצה בכיר, מומחה לשיטות ניהול איכות סטטיסטיות   ebashkan@braude.ac.il
emilbas@gmail.com
גב' אריקה ורשסקו המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה עורכת תכנית הכנס וחוברת התקצירים erika@braude.ac.il
מר קובי גנור - מרכז הפרויקט המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רכז פרויקטים במח' שיווק, אחראי לוגיסטי kobig@braude.ac.il
גב' הניה אשכנזי המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזכירת הכנס henya5@braude.ac.il
מר דותן פדידה המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה אחראי אתר אינטרנט של הכנס dotanf@braude.ac.il
גב' טלי עומר הרשות לפיתוח הגליל סמנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל talia@galil.gov.il
מר ליאור אפלבאום התאחדות התעשיינים בישראל – מרחב צפון מנהל מרחב צפון leor@industry.org.il
גב' חוה שר רפאל יו"ר ועדת ההיגוי של תחרות איכות ומצוינות בגליל havas@rafael.co.il
ד"ר יאיר מעין מכללת אורט בראודה יו"ר ועדת האיכות של המכללה האקדמית להנדסה - אורט בראודה yairm5@braude.ac.il