נשים באקדמיה ובתעשייה

מיקום: חדר M216


מנחה: ד"ר יהודית אברהמי עינת,

סוציולוגית המתמחה בחקר שוויון הזדמנויות לבנות ולבנים בחינוך ובמצב האישה, ופעילה בפיתוח יוזמות לעידוד בנות למקצועות לא מסורתיים, בעידוד נשים ללימודי הנדסה ומדעים (STEM). מעורבת בפרויקטים אירופאיים לקידום נשים במדע. משמשת כיועצת נשיא למעמד האשה , במכללה  האקדמית להנדסה אורט בראודה .

סוגיות מרכזיות: 
נעסוק בסוגיות הנוגעות לכניסת נשים לתעשיה, גיוסן, שילובן, קידומן, והבטחת סביבה תומכת ומכבדת. נתייחס לתרבות העבודה התובענית והתחרותית במיוחד המקובלת בחברות רבות כיום, ועל השפעתה על עובדים ועל עובדות בפרט.

השתלבות נשים בשוק התעסוקה, באקדמיה ובתעסוקה, היא עובדה קיימת ומורגשת. עם זאת חסמים חברתיים ואחרים עדיין גורמים לתת ייצוג של הנשים בתפקידים בכירים, וכן במגוון תחומים שעדיין נחשבים "גבריים". מקומות עבודה שונים נבדלים במידת הידידותיות למשפחה, ואפשור שילוב עבודה וחיים לגברים ולנשים כאחת. בנוסף רבות המסגרות המגייסות עובדים בשיטת חבר מביא חבר, ונשים הנמצאות מחוץ לרשת ההיכרות, אינן כלולות במאגר המועמדים. שילוב נשים בתעשיה ובאקדמיה מעלה גם את שאלת יחס המוסד לסוגיות של כבוד והקפדה על חוק למניעת הטרדות מיניות בעבודה.

חזור לרשימה