תהליכי מיון מותאמים לאוכלוסיות מגוונות

מיקום:  M317

מנחה: גב' אפרת ברקאי גורל- מכון פילת

אורחים נוספים:

סוגיות מרכזיות:

חזור לרשימה