זווית מגדרית בהכנה של נשים לקראת מעבר מאקדמיה לתעסוקה

מיקום: M219

מנחה: אפרת בן שושן גזית.

M.A  במגדר, יועצת לארגונים חברתיים ועסקיים, מנחת קבוצות ומדריכה. מומחית בפיתוח מנהיגות נשים בזירה הציבורית חברתית ופוליטית. עוסקת בפיתוח תהליכים מקדמי שוויון ומגדר בארגונים. יועצת ליזמות עסקית לנשים וחונכת מט"י.

אורחים נוספים:

אפרת אורי- M.Sc in Biotechnology, Technion Institue
תפקיד נוכחי: מובילת מוצר במפעל הגלאים של פיליפס מדיקל. ניהול קבוצת מהנדסים דיסיפלינות שונות התומכים בקו הייצור המרכזי בחברה.
• אביטל עוזר- מ.א בלימודי עבודה (בהצטיינות) מנהלת משאבי אנוש בכירה בקבוצת דוקרט, חברת הנהלה ומובילה תהליכי שינוי ארגוניים מתוך תפיסת משאבי אנוש כשותף עסקי.
• שירן בן עזרא - סטודנטית לתעשייה וניהול שנה ד' אורט בראודה
• ליטל ממן - סטודנטית לתעשייה וניהול שנה ד' אורט בראודה


נושא הדיון השולחן העגול:

הכניסה לזירות העבודה והארגונים היא צעד משמעותי לכינון זהות אישית, מקצועית ועצמאות כלכלית. מעבר זה מציב בפני סטודנטיות אתגרים, חסמים ומעורר קונפליקטים ייחודיים.
בשולחן נדון בכל אלו ממגוון נקודות מבט: מבחוץ פנימה, במעבר אל.. ומתוך העשייה.
נדון בדילמות המרכזיות העומדות בפני נשים הבוחרות מקצוע טכנולוגי ושואפות לקריירה וקידום מקצועי וננסה להרחיב את הדיון בנוגע לאפשרויות פיתוח "עדשה מגדרית" ידע ופרקטיקות התמודדות אישיות, ארגוניות וחברתיות שיצרו תנאים לנשים לפעול למען מטרתן ודרכן ולאפשרויות ההשפעה ויצירה של מבנה חברתי שוויוני.

שאלות מרכזיות:

-
מה משמעות המעבר אל עולם העבודה לסטודנטים בכלל ולנשים בפרט?
- מה הן השאלות המרכזיות המעסיקות נשים ומעסיקים בכניסה אל שוק התעשייה?
- מה הם החסמים והאתגרים המרכזיים העומדים בפני נשים בכניסה לתעשייה ובתוך המקצועות הטכנולגיים?
- באילו אופנים ניתן להתמודד עם אתגרים וחסמים אלו: מבחינה אישית, תודעתית ואלו אסטרטגיות ותהליכי שינוי צריכים להתקיים- אצל נשים וארגונים תעשייתיים.

חזור לרשימה