ראיונות עבודה- מה מותר ומה אסור?

מיקום: M319

מנחות: עו"ד מרים כבהא וגב' חנה קופפר, מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד הכלכלה

מרים כבהא:  
הינה עורכת דין במקצועה, ומכהנת כנציבה אזורית בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה. נציבות השוויון הינה יחידה ממשלתית האמונה על הטמעת שוויון וגיוון ומיגור האפליה בשוק העבודה בישראל. ובין שלל סמכויותיה, מספקת הנציבות מענה זמין ונגיש בכל הנוגע לאכיפה של חוקי השוויון בעבודה.

במסגרת תפקידה, פועלת מרים לקידום והעלאת המודעות לזכויות העובדים/ות על ידי העברת הרצאות, השתתפות בכנסים ויצירת שיתופי פעולה בין כל הארגונים הרלוונטיים – מעסיקים, עובדים, משרדי ממשלה וארגוני החברה האזרחית. בצד תפקידיה בתחום החינוך והעלאת המודעות לזכויות, מרים עוסקת גם בטיפול בפניות/תלונות של עובדים/ות ומעסיקים/ות בנושא אפליה במקומות העבודה, נותנת יעוץ משפטי מתאים ובמקרים מסוימים אף מייצגת את העובדים/ות המופלים/ות בבתי הדין לעבודה השונים.

חנה קופפר : מכהנת כמנהלת תחום מחקר בנציבות השוויון מזה למעלה משנתיים. במסגרת תפקידה, היא אמונה על פיתוח והעמקת הידע המחקרי בתחומי הפעילות של נציבות השוויון, וכן על יצירת שיתופי פעולה עם גופי מחקר, על אלו נמנים השת"פ המתמשך על מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה לצורך ביצוע סקרי מעסיקים ועובדים בנושא אפליה, שוויון וגיוון בשוק העבודה והשת"פ עם ארגוני הלהט"ב שהניב בשנה האחרונה את סקר תחושות החוויות האפליה של להט"ב, בשוק העבודה בישראל. לפני כן, חנה מילאה תפקידים שונים באגפי המחקר של משרדי ממשלה אחרים, בין היתר במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.


במסגרת קבוצת הדיון, נבחן היבטים שונים, משפטיים וחברתיים, האופפים את נושא הגיוס המגוון בשוק העבודה בישראל. כמו כן, נגבש יחד עקרונות מנחים לריאיון קבלה העומד בדרישות החוק והמעודד קבלה לעבודה של המועמדים המתאימים ביותר לתפקיד.

סוגיות מרכזיות לדיון:

1.
הוראות החוק בעניין המותר והאסור בראיון העבודה לעומת המצב הקיים.
2. מעסיקים/ות – איך עושים את הראיון אחרת (העקרונות שאמורים להנחות את המעסיקים/ות במהלך ראיון העבודה)
3. עובדים/ות – איך מתמודדים עם שאלות מפלות (הכלים /סעדים העומדים לרשות העובדים/ות הנתקלים בשאלות מפלות בשוק העבודה)
4. מהן ההשלכות של האפליה והדעות הקדומות של שוק העבודה.
חזור לרשימה