קול קורא להשתתפות בקורסים מקוונים רבי משתתפים - MOOC

סמסטר ב' תשע"ה

רקע
במטרה להרחיב את הצע הקורסים בלימודים כלליים ושיטות ההוראה נערך ניסיון במהלך סמסטרים אחרונים בו למדו סטודנטים בקורסים מקוונים רב-משתתפים (MOOC). קורסים אלה שנוצרו על ידי אוניברסיטאות יוקרתיות ובמקרים רבים מועברים על ידי מרצים בעלי פרסום עולמי. הקורסים נמשכים מספר שבועות ומנוהלים באתר שנועד לכך. יתרון משמעותי לשיטת לימוד זו היא האפשרות ללמוד בזמנים הנוחים לסטודנטים, תוך התנסות בסביבת לימוד בינלאומיות המציעה מגוון רחב של נושאי לימוד. הקורסים מתנהלים בשפה האנגלית. המכללה מאפשרת למספר מצומצם של סטודנטים, שימצאו מתאימים, ללמוד קורסים אלה כתחליף לקורס לימודים הכלליים. קורסים אלו נועדו להרחבת הדעת ולא תתאפשר בחירה קורסים מקצועיים הנלמדים במסגרת המחלקות להנדסה במכללה.

מי רשאי להגיש מועמדות?
מוזמנים סטודנטים שלמדו לפחות סמסטר אחד, המעוניינים ללמוד באחד הקורסים המוצעים באתר  coursera.org.
משך הקורס הנבחר צריך להיות לפחות שמונה שבועות. לאחר שבחן הסטודנט את דרישות הקורס ולדעתו יוכל לסיימו בהצלחה עליו למלא טופס הרשמה הנמצא באתר המחלקה ללימודים כלליים.
יש לעיין בדרישות הקורס ובחובות הנדרשות להשלמת הקורס וקבלת אישור סיום.

מועד התחלת הקורסים לא לפני 1.3.15. מועד סיום הקורס לא יהיה לאחר 30.6.15.
מועד סיום ההרשמה 8.3.15.
 
ועדת הקבלה שתבחן את בקשות הסטודנטים תודיע לכל הנרשמים את החלטתה עד 15.3.15 עדיפות תינתן לסטודנטים שירשמו תחילה. הסטודנטים שילמדו במסגרת הניסוי יצטרכו לדווח לרכז הקורס על תהליך התקדמותם בלימודים. 

מעקב אחרי תהליך הלימוד
  1. לאחר אישור הקורס על ידי הועדה יוכל הסטודנט להתחיל ללמוד במטרה לזכות בקרדיט אקדמי של המכללה.
  2. הסטודנט ייפגש עם הרכז לדיווח ודיון בתאריכים שיתואמו אתו עם קבלתו לתכנית, לצורך תיאור תהליך הלמידה והצגת העבודות והמטלות שביצע במהלך הקורס. במהלך הפגישה תתנהל שיחת משוב על פעילות הסטודנט בקורס והמשך הלמידה.

סיכום הקורס ואקרדיטציה

  1. בסיום הקורס יגיש הסטודנט לרכז דיווח על הלימוד ואישור סיום מטעם מרצה הקורס (אישורים אלו מסופקים דרך אתר האינטרנט המנהל את הקורס).
  2. הסטודנט ייפגש לשיחת סיכום עם הרכז ומרצה נוסף. מטרת השיחה לאפשר לסטודנט להציג את הישגי הלמידה של הקורס המקוון (MOOC). שיחת הסיכום אינה מבחן, מטרתה ללמוד מהתהליך ולאשר את אוטנטיות הלמידה על מנת להעניק לסטודנט נקודות זכות במסגרת הלימודים הכלליים.
     

לטופס ההרשמה ללימודים מקוונים רבי משתתפים לחצו כאן