נהלים מנהליים

מספר שם הנוהל תאריך
מנ-001-ע-12 עידוד המצויינות 12.01.2012
מנ-002-א-13 נוהל שמירה על זכויות יוצרים 19.06.2013
מנ-003-א-18 נוהל התכנסות חגיגית לקראת חגים 26.08.2018
מנ-004-ע-10
מנ-005-ע-18 נוהל השתלמויות עובדי מנהל 02.04.2018
מנ-006-ע-12 נוהל הזמנות ורכש, טובין ושירותים 15.10.2012
מנ -007-ע-17 נוהל ניגוד עניינים - העסקת קרובי משפחה 16.05.17
מנ-008-א-12 נוהל הוועדה לעידוד הלמידה לעובדי המנהל 05.08.2012
מנ-009-א-14 נוהל טופס טיולים 03.02.2014
מנ-010-א-14 נוהל כיבודים ואירוח במכללה 24.10.2014
מנ -012-א-16 נוהל היעדרויות מרצים 01.03.2016
מנ-013-ע-16 נוהל העסקת עובדי מינהל בהוראה 21.07.2016
מנ-014-ע-09 נוהל השאלת ציוד  02.08.2009
מנ-015-א-06 קבלת שירותי עזר במכללה לעובדי הוראה וסגל 30.10.2006
מנ-016-ע-18 נוהל ציון אירוע אישי ומקצועי לעובד 04.04.2018
מנ-017-ע-18 השתתפות המכללה באבל - חברי סגל אקדמי ומנהלי 02.04.2018
מנ-018-א-07 נוהל כנסים 14.05.2007
מנ-019-א-07 טיפול באובדן ובגניבת ציוד 01.01.2007
מנ-020-א-07 נוהל ועדת ביקורת ומבקר פנים 22.10.2007
מנ-021-ע-09 נוהל השגחה בבחינות 21.10.2009
מנ-022-א-07 נוהל חובשים ופינוי רפואי 11.06.2008
מנ-024-א-09 פינוי המכללה בשעת חירום 22.03.2009
מנ-025-א-09 מערך הבטיחות במכללה 18.03.2009
מנ-026-א-09 עבודת ועדת הבטיחות 22.03.2009