סטודנטים מצטיינים

מצטייני נשיא תשע"ה
(ממוצע ציונים  מצטבר 92 לפחות שנמצאים ב 3% העליונים)

 • סלמן גל

מצטייני רמ"ח תשע"ה
(ממוצע ציונים מצטבר 87  לפחות שנמצאים ב 15% העליונים)

 • גרבי סהר
 • וורף אלינור
 • זיו ליאל
 • טנא יעל
 • טרייגר זיו
 • יורקביץ שחר
 • יחזקאל לינוי
 • כהן אדיר
 • מורנל נופר
 • מינצר נוהר עדי
 • מלכה ניר
 • נהרי אורן
 • נודל דניאלה
 • סודרי מתן
 • סוסן ירדן
 • עוזני שיר
 • פדצ'נקו יקטרינה
 • פוקס עידן
 • פלדמן מריה
 • רוזן ענבל
 • שטרית עדי