סטודנטים מצטיינים

מצטייני נשיא תשע"ז
(ממוצע ציונים  מצטבר 92 לפחות שנמצאים ב 3% העליונים)

 • אלקובי איילה
 • ניסים ניצן
 • צוקרמן שחר
 • קריאף עדי
 • שושני שמעון לירן

מצטייני רמ"ח תשע"ז
(ממוצע ציונים מצטבר 87  לפחות שנמצאים ב 15% העליונים)

 • איטח בת אל
 • גבאי בר הודיה
 • גבאי נופר
 • גונן דור
 • גינץ אלון
 • ווייט שלי
 • זלצר פנחס
 • חמו רון
 • טלקר יוסף אסף
 • טרופנוב קטיה
 • טרייגר זיו
 • יחזקאל לינוי
 • לוי יובל
 • מירובסקי עומרי
 • נהרי אורן
 • סבג אמיר
 • שטרית עדי