רציונל, מטרות ויעדים

מטרת התכנית היא להכשיר בוגרים בעלי ידע מעמיק ומקיף באחד ממקצועות ההנדסה הנלמדים במכללה, כך שיוכלו להשתלב בהוראה במגמות הטכנולוגיות במערכת החינוך. בוגרים אשר באים מרקע מדעי-הנדסי וטכנולוגי ברמה גבוהה יוכלו לתרום רבות למערכת החינוך בהובלת השימוש בטכנולוגיות וסביבות למידה מתקדמות בבתי הספר, אם במסגרת התחום שאותו ילמדו ואם במסגרת פעילויות אחרות בבית הספר.
הסטודנטים הלומדים במסגרת הכשרת אקדמאים להוראה במכללה להנדסה אורט בראודה, מעמיקים ומתמחים בתחום ההנדסי אותו הם מיועדים ללמד. על-כן, מכוונת תכנית לימודי ההוראה בעיקר לחשיפה והרחבת אופקים של הסטודנטים בתחומי מדעי-הרוח והחברה בכלל וחינוך ופדגוגיה בפרט, ולהקנות לסטודנטים כישורי הוראה, הבנה בתחומים פדגוגיים, תפיסה ערכית-חברתית, ומוטיבציה לעסוק בהוראה.
בהיבטים הפדגוגי והדידקטי מושם דגש על שילוב בין שיטות הוראה והערכה מסורתיות לשיטות חדשניות ומגוונות, בפרט, גישות חדשניות להוראת מקצועות מדעיים וטכנולוגיים בעידן המודרני.
תכני הלימוד מדגישים דרכי הוראה והערכה המקדמות פיתוח כישורי חשיבה, שכן, מקצועות הלימוד בהנדסה מהווים מצע נוח לפיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה, כגון חשיבה לוגית, ניתוח תופעות, פתרון בעיות ותכן הנדסי. מושם דגש על הוראה המקדמת כישורי למידה עצמאית ולמידת צוות.
מסלול הלימודים כולל התנסות משמעותית בהוראה בבתי הספר.
הסטודנטים נחשפים לתחום המחקר החינוכי, קריאת מאמרים מדעיים, הערכה ומדידה, שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות וכתיבה מדעית. המטרה היא הקניית כלים לביצוע מחקרי פעולה, קריאת ספרות מחקרית, לימוד והתעדכנות כל העת, והמשך פיתוח מקצועי ואקדמי.