פרויקט ראשי קבוצות

פרויקט ראשי קבוצות

לוח הסדנאות

כחלק ממאמציה לפתח את יכולות הלמידה של הסטודנטים אימצה המכללה שיטה שפותחה באוניברסיטת רוצ'סטר (ניו-יורק) הקרויה "ראשי קבוצות" - Group Leaders. מהות השיטה היא: סטודנטים משנים מתקדמות מסייעים לעמיתיהם, הסטודנטים המתחילים, להתמודד עם הקושי בקורסים הבסיסיים, בהם בדרך-כלל שיעור הכישלון גבוה. הסיוע ניתן בדרך של למידה משותפת בקבוצות של 10-15 סטודנטים הנוספת להרצאות ולתרגולים הקבועים. במהלך מפגש שבועי בן שעתיים מתעמקת הקבוצה ביישום של החומר שנלמד בהרצאה כשראש הקבוצה מוביל למעשה את הסטודנטים לחשוף את קשייהם בהבנה ולהתגבר עליהם בכוחות עצמם.

הרציונל שבבסיס השיטה הוא לתקוף את הבעיה מכיוון שונה: לא "עוד מאותו הדבר" – הרצאה נוספת או תרגול אינטנסיבי – אלא פיתרון משותף של בעיות מאתגרות, תוך שהסטודנטים חולקים תהליך של פתרון בעיות באווירה לא תחרותית ובלתי שיפוטית. ההנחה היא שסטודנטים שלא מכבר סיימו את הקורס הנלמד מבינים טוב יותר ממרצה היכן טמון הקושי וכיצד לעקוף אותו או להבהירו. המשובים מהסדנאות מורים כי אכן כך הדבר.

הסטודנטים המיועדים לתפקיד ראשי קבוצות מוצעים על-ידי מרצה הקורס לאור הישגם הלימודי. ועדה מטעם המרכז לקידום ההוראה והלמידה בוחנת את מידת התאמתם לתפקיד מהזווית הפדגוגית. אלו שהוערכו כמתאימים עוברים לאחר מכן קורס הכשרה ייעודי בהיקף של 28 שעות (2 נ"ז) בו מלמדים מומחי למידה ממגוון התמחויות. הקורס כולל את הנושאים הבאים:

  • הגדרת התפקיד, גבולות וסגנון אישי
  • ניתוח בעיה וחשיבה יצירתית
  • פתרון בעיות וקונפליקטים
  • איתור קשיים ושגיאות של סטודנטים
  • הפעלת קבוצה, ניהול דיון והצגת נושא

במהלך עבודתם מונחים ראשי הקבוצות על-ידי מרצה הקורס באשר לתכנים בהם יש להתמקד ומסתייעים בו להכנת עזרים ובעיות לתרגול; לצורך זה מקיימים המרצים בקורסים בהם מופעלת השיטה מפגש שבועי או דו-שבועי עם ראשי הקבוצות. המרכז מצידו מבקר את הביצוע במימד ההוראתי באמצעות מפגשי משוב תקופתיים וראיונות אישיים עם ראשי הקבוצות ועומד לרשותם לסייע בעצה ובהשלמת פערי ידע בכל הקשור לתהליך הלמידה.

פרויקט ראשי קבוצות נוסה לראשונה בהיקף מצומצם של שני קורסים בשנה"ל תשס"ו ומאז הורחב ומקיף כ- 30 קבוצות ב- 16 קורסים מכל מחלקות המכללה.

ראשי הקבוצות מתוגמלים הן בניקוד אקדמי על הקורס שעברו והן בגמול כספי על העברת הסדנאות.

לקבלת מידע נוסף: tlc@braude.ac.il ,  04-9086419, 04-9901724

 

מידע למועמד