נהלים אקדמיים

מספר
שם הנוהל
תאריך
אק-015-א-07
03.12.2007
אק-007-ע-19
17.06.2019
אק-021-א-10
11.01.2010
אק-018-א-18
11.03.2018
אק-017-א-08
03.04.2008
אק-026-א-19
27.05.2019
אק-022-ע-12
---
אק-027-א-19
23.05.2019
אק-003-א-06
נוהל חילופי סטודנטים בין המכללה לאוניברסיטת רוצ'סטר, ניו יורק, ארה"ב
13.10.2006
אק-004-ע-14
19.02.2014
אק-016-טס-08
25.06.2008
אק-006-א-14
22.01.2014
אק-020-א-18
25.1.2018
אק-008-א-14
22.01.2014
אק-019-ע-14
23.01.2014
אק-009-ע-14
25.1.2018
אק-002-ע-10
07.11.2010
אק-012-א-18 נוהל קידום סגל עמית 25.03.2018
אק-027-א-19
28.04.2019
אק-025-א-18
11.07.2018
אק-014-א-07
03.12.2009
אק-023-ע-16
27.11.2016
אק-011-א-14
10.04.2014
אק-005-ע-16
19.01.2016
אק-000-ע-18
22.03.2018
אק-001-ע-14
04.05.2014
אק-013-א-17
21.08.2017