תנאי רישום

התכנית המוצעת על ידי המכללה, מופנית לבעלי תואר בהנדסה (ארבע שנתי, בציון 78 לפחות) ובעלי תואר במדעי הטבע, מדעים מדויקים ומדעי הרפואה (תלת שנתי, בציון 80 לפחות). המועמד יצטרך להציג שני מכתבי המלצה, אחד מהם לפחות מחבר סגל במוסד אקדמי. המכתבים ימוענו ישירות אל המכללה.
המחלקה רשאית לבקש מהסטודנט, בהתאם לתואר הראשון שלו, להשלים קורסים בסיסיים מתואר ראשון (ללא נקודות זכות) כתנאי לקבלה לתכנית התואר השני. בקובץ "MSc קורסי הקדם"  מפורטת רשימת קורסים הנדרשים ממועמד לפני קבלתו לתכנית. סטודנט שלא למד קורסים אלו או חלקם במהלך לימודי תואר אקדמי קודם, חייב להשלימם לפני קבלתו לתכנית או לכל המאוחר עד תום הסמסטר הראשון. הציון המינימלי הממוצע הנדרש בקורסי הקדם הוא 70.