אמנת שירות

 

אנו, במעונות הסטודנטים, מאמינים כי שירות איכותי הינו ערך עליון, ואנו מתחייבים בזאת להעניק שירות איכותי לכל ציבור לקוחותינו החיצוניים והפנימיים. על לקוחותינו נמנים: סטודנטים, ספקים, עובדי המכללה וכל מי שמשתמש במתקני המעונות.

אנו מתחייבים לשמור על אווירת שירות חיובית והרמונית הן בתוך צוות עובדי המעונות והן עם יתר מחלקות המכללה.

כמו כן אנו מתחייבים בזאת להפיץ את רוח האמנה ועקרונותיה גם ליתר עובדי המעונות שאנו מופקדים עליהם בתחומים השונים. אמנה זו, שאנו חתומים עליה, הנה אבן דרך בתהליך מתמשך של שיפור השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו ועל כן אנו מתחייבים לעדכנה בעתיד ולהתאימה לצרכים המשתנים של לקוחותינו.

 

אנו מתחייבים ל.....

 

מידע

מידע מפורט ועדכני לפני הרישום - לפני הרישום למעונות יהיו הסטודנטים זכאים למידע  מפורט ומעודכן לגבי הנושאים הבאים: סדרי רישום וביטולי רישום, תעריפי שכ"ד, נוהלי  תשלומים, קריטריונים לזכאות ותהליך ההקצאה למעונות.

 

מידע מפורט ועדכני באופן שוטף לאחר הקבלה למעונות, מתחייבים עובדי המעונות לספק מידע מעודכן ושוטף לגבי הנושאים הבאים:

*  אספקת שירותים נלווים ושירותים הניתנים ע"י גורמי חוץ.

* הודעות על שינויים, תיקונים נדרשים ותכניות לעבודות שונות המתבצעות במעון המשפיעות על      

   תנאי המגורים במעונות.

 

דרכי העברת המידע - המידע לדיירים יועבר בערוצים הבאים: עלוני הסברה, דפי מידע שוטפים, על גבי לוחות מודעות, בכניסות לבנייני המגורים, ובאתר האינטרנט.

 

חתימה על הסכם אירוח (חוזה) - עם הכניסה למעון, יקבלו הדיירים חוזה אירוח ותקנון, בו  יובהרו הזכויות והחובות, לצד מחויבותה של המכללה כלפי הדיירים.

 

מקצועיות ומיומנות צוות המעונות

 

אדיבות- צוות המעונות מתחייב להקפיד על יחס אדיב, מתוך אמון בסטודנטים ומתוך יחס של כבוד למקבלי השירות.

 

מענה טלפוני אדיב- צוות עובדי המעונות מתחייב למענה טלפוני אדיב תוך הזדהות בשם על ידי כל נותני השירות.

 

מהירות תגובה- הנהלת המעונות ועובדיה מתחייבים לתת מענה לפניות הסטודנטים תוך 72שעות. במהלך שעות אלו יהיה הסטודנטים זכאים לקבל מידע על משך הטיפול הצפוי בפנייתם. התחייבות זאת אינה מתייחסת למצבי חירום, בהם הסטודנטים יהיו זכאים לתגובה מידית לפנייתם. (זמן תגובת המערכת הינו בימי עבודה בלבד  (א - ה).

 

זמינות- הסטודנטים יקבלו מענה לפניותיהם במשרדינו בין השעות 14:00 – 08:00 . נותני השירות, מועדי השירות ודרכי הפנייה יובאו לידיעת הסטודנטים בערוצי התקשורת שפורטו לעיל.

 

שמירת סודיות- הנהלת המעונות ועובדיה מתחייבים שלא להעביר מידע הנוגע לסטודנטים לכל גורם שהוא. בנוסף, גורמים שאינם מוסמכים לא יורשו להיכנס לחדרי הסטודנטים ללא הסכמתם.

 

איכות חיים

אווירת לימודים- הנהלת המעונות תדאג לאווירה התואמת את צורכי הסטודנטים הלומדים תוך טיפול בתלונות על מטרדי רעש ובעיות שונות המקשות על תנאי הלמידה.

 

נוהלי משמעת- הנהלת המעונות תיידע את הסטודנטים לגבי כללי התנהגות במעונות, דרכי הטיפול בבעיות משמעת תוך דאגה לשמירת כללים אלו לרווחת ציבור הסטודנטים.

 

שיבוץ לחדרים- השיבוץ לחדרים יתבצע ע"י עובדי המעונות, תוך התחשבות בצרכים הייחודיים ובבקשות אישיות של כל סטודנטית וסטודנט. כל זאת בכפוף לאפשרויות האכלוס.

 

איכות סביבה ותרבות הפנאי (אסות"ה) - הנהלת המעונות תדאג לשמור על איכות סביבת   המעונות מבחינת ניקיון, גינון ואסתטיקה ותספק מידע לגבי פעילויות בשעות הפנאי היזומות על ידיה  ובאמצעות צוות מדריכי המעונות.

 

תחזוקה וניקיון

 

שמירה על רמה תחזוקתית נאותה הנהלת המעונות באמצעות צוות התחזוקה מתחייבת לשמור על רמת תחזוקה נאותה ואיכותית תוך טיפול מקצועי בכל הקשור לתנאים הפיזיים של  הדיירים.

 

שירותי ניקיון - הנהלת המעונות מתחייבת לספק שירותי ניקיון לסטודנטים ברמה איכותית ונאותה.

ניקיון החדר: עם הכניסה למעון יהיו הדיירים זכאים לקבל חדר נקי ומסודר.

ניקיון שטחים ציבוריים- צוות המעונות מתחייב לשמור על ניקיון שטחים ציבוריים העומדים לרשות הסטודנט. לוח הזמנים שנקבע יובא לידיעת הסטודנטים בערוצי התקשורת שפורטו למעלה.

 

תקינות הריהוט ושלמות הציוד- הסטודנט יקבל ציוד וריהוט תקינים ושלמים העונים על  

צורכי הסטודנט כפי שנקבע בהסכם האירוח.

 

 

צוות מעונות הסטודנטים חתומים בזאת על אמנת השירות

לשיפור השירות ללקוחות המעונות