צוות ניהולי

התכנית מנוהלת ע"י ראש התכנית, ד"ר חוסיין נסראלדין שהוא חבר סגל במחלקה להנדסת תעשייה וניהול בעל תואר שלישי בהנדסת תעשייה.  לצדו, פועלת ועדת תכנית לימודים המורכבת מחברי סגל מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול. כל הפעילות המנהלתית נתמכת ע"י רכזת לימודי מוסמכים במכללה, גב' חגית אדיקה. ועדת תכנית לימודים דנה בנושאים כגון: קבלת סטודנטים לתכנית, בניית תכנית לימודים אישית ומותאמת לסטודנטים שאינם בעלי תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, הפסקת לימודיו של סטודנט שאינו עומד בדרישות האקדמיות, אישור סיום הלימודים ומתן זכאות לתואר, אישור בקשות חריגות לדחיית לימודים, פרישת הלימודים לאורך זמן ארוך מהמקובל, מתן אישור למרצים חדשים ללמד בתכנית, בקרה שוטפת של רמת ההוראה, הרכב הקורסים, תנאי הקבלה, ונושאי איכות שונים בתכנית. הפיקוח האקדמי על ועדת תכנית הלימודים נעשה ע"י מועצת המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, ועדת המועצה האקדמית והמועצה האקדמית, כמקובל במכללת אורט בראודה להנדסה.