יועצים אקדמיים

שעות קבלה של יועצי המחלקה להנדסת תכנה ומערכות מידע

לשנת הלימודים תשע"ז


יועצים לשנה  שנה א' – הנדסת תכנה ומערכות מידע

 

ד"ר אלנה רווה–  cselena@braude.ac.il        
 יום שני בין  13:30-15:30  חדר
M213 , טלפון 04-9901845

ד"ר רנטה אברוס
r_avros@braude.ac.il
יום שני בין  12:30-13:30  חדר
M206, טלפון 04-9901862

ד"ר זכריה פרנקל
zfrenkel1@gmail.com   zfrenkel1@gmail.com
יום רביעי בין 12:30-13:30 חדר M113


יועץ שנה ב' – הנדסת תכנה

ד"ר בני מוניץb.mounits@gmail.com    
יום שלישי  , 12:20-13:15 , 
יום חמישי  ,11:30-12:30 חדר מורים M320
  , טלפון – 04-9901800

 

יועצת שנה ג' – הנדסת תכנה
ד"ר ניסן לב טוב
nissanlevtov@gmail.com    nissanlevtov@gmail.com  
יום שני בין 15:30-16:30  חדר
M206, טלפון 04-9901862

 

 

   יועצת שנה ד'- ה' הנדסת תכנה
 ד"ר קטרינה קורנבלט – katerina@braude.ac.il

יום שלישי בין  11:30-12:30, טלפון  04-9901845,חדר M213      

 

  

 ד"ר שרי שינוולד – רכזת יועצים sarai@braude.ac.il

יום שני בין  12:30-13:30 בחדר  M206