מחלקת מדיה

מחלקת המדיה כוללת את החומר הלא-ספרי. בספרייה אלפי פריטים מסוג זה.

ספריית המכללה רוכשת מידע על גבי מפות, תקליטורים ו - USB. פריטים אלה מתוארים כשאר הפריטים בקטלוג הממוחשב של הספרייה, וניתן לאתר אותם על פי החתכים המקובלים של מחברים, כותרים ומילות מפתח.

סוגי המדיה השונים רשומים כחומר נלווה לחומר הספרי, או כרשומות עצמאיות.
על הקוראים לשים לב לכל פרטי רשומת הקטלוג, ולבקש בעת ההשאלה גם את פריטי המדיה להשאלה.

מיקום הפריטים מצוין בקטלוג ע"י סימון אתריהם. פריטים אלה שמורים בחדרי העבודה של הספרנים, וניתנים לשימוש אחרי פניה לדלפק ההשאלה.