אינטרנט

כל דירה/ חדר במעונות הסטודנטים מחוברים לרשת האינטרנט .
האינטרנט במבני המעונות הינו אינטרנט קווי בלבד.
הרשת היא רשת פתוחה ללא מחסומים ומגבלות שימוש.
יש לנהוג ולהשתמש ברשת כפי שמחייב תקנון השימוש ברשת.
לדיירי המגורונים יש איטרנט אלחוטי בלבד.