אינטרנט

במעונות הסטודנטים קיים שירות של אינטרנט אלחוטי. האינטרנט הינו מוגבל לשימוש ע"פי נהלי אורט. יש לנהוג ולהשתמש ברשת כפי שמחייב תקנון השימוש ברשת.