רובוטים בתעשייה

נושא : רובוטיקה במעבדת C.I.M של המחלקה להנדסת מכונות
במהלך הפעילות יכירו התלמידים את הרציונאל של שילוב רובוטים בתעשייה. וכן ילמדו להפעיל רובוטים לצורך ביצוע פעולות פשוטות.

הפעילות תתקיים במעבדת הרובוטים המשוכללת של המחלקה לתעשייה וניהול והמחלקה להנדסת מכונות .

פרטים על מעבדת הרובוטים
פעילות זו ניתן לבצע כיום העשרה בודד וכן כסדרת מפגשים.

קהל היעד: ז' עד י"ב