פרויקטים

תכנית הלימודים במתמטיקה שימושית נמשכת שלוש שנים. 

התכנית משלבת ידע תיאורטי ויישומי וכוללת שלושה שלבים:
- הקניית ידע בסיסי במתמטיקה, מדעי מחשב, פיסיקה, אנגלית; 
- חשיפה לבמגוון תחומי הנדסה והרחבת ידע עם דגש על בניית מודלים 
  מתמטיים ופתוח אלגוריתמים;
- התמחות וביצוע פרויקט מסכם.

ההתמחויות המוצעות בתוכנית נדרשות בשוק עבודה עכשווי ועתידי:
- פיתוח מודלים מתמטיים למערכות אלקטרו מכאניות;
- פיתוח מודלים מתמטיים לכלכלה (מסלול יחודי היחיד מסוגו בארץ).