קורסי קיץ

להוראה ולימודים כלליים מציעה מידי קיץ 3-4 קורסים אשר ניתן לקחת במסגרת לימודי ההוראה או הלימודים הכלליים.
תכנית הקורסים מתפרסמת כחודש לפני תחילת סמסטר קיץ.
פרטים נוספים ניתן לקבל במשרד היחידה.