דרוג כתבי עת

נהוג לדרג את כתבי העת האקדמיים בהתאם למידת ההשפעה של המאמרים המתפרסמים בהם על המחקר.
 
סוגי מדדים:
IF - מדד ההשפעה (Impact Factor) הוא מדד כמותי המייצג את מספר הציטוטים הממוצע של פרסומים בתקופה מסוימת. המדד מאפשר להשוות בין כתבי עת שונים באותה הקטגוריה (דיסציפלינה), כאשר ערך מדד גבוה יותר מתיימר לייצג כתב עת חשוב יותר, כזה שהמאמרים שפורסמו בו זכו לתהודה רבה (ציטוטים רבים במאמרים אחרים).
אופן חישוב ה IF - ספירת כל הציטוטים של המאמרים בשנתיים האחרונות של כתב עת נתון חלקי סה"כ מספר המאמרים שנכתבו  בו בשנתיים האחרונות.
 
SJR - מדד דירוג כתבי עת (SCImago Journal Rank) מהווה אלטרנטיבה ל IF. בדומה לו  גם מדד זה מבוסס ציטוטים ומייצג את מספר הציטוטים הממוצע של פרסומים בתקופה מסוימת. ברם מדד זה איננו מתייחס לציטוטים כבעלי משקל שווה אלא משקלל אותם על פי תחומם וכן איכות ומוניטין כתב העת בו נכתב המאמר המצטט אותם.  כמו כן בניגוד ל IF שממוצע הציטוטים של הפרסומים הוא של שנתיים במדד SJR הוא של שלוש שנים.
 
מאגרים המציגים דירוג כתבי  עת:
 
JCR- במאגר זה (Journal Citation Reports ) ניתן למצוא את ערכי המדד Impact Factor המבוסס על נתוני הציטוטים במאגר Web of Science של חברת Clarivate Analytics.

SCImago - במאגר SCImago ניתן למצוא את ערכי המדד SJR המבוסס על נתוני הציטוטים של Scopus מבית Elsevier.