זימון לביצוע רישום לקורסים

זימון סטודנטים להנדסה לביצוע רישום לקורסים באמצעות האינטרנט תשע"ז סמסטר א'
 

 

על מנת לבדוק את חלון הזמן שלך, עליך להכנס ל"תחנת המידע לסטודנט" ולבחור ב"חלון הזמן שלי" בתפריט שבצד ימין.

ניתן יהיה להכנס ולהמשיך ולבצע רישומים וביטולים באותו יום של חלון הזמן בין השעה 15:00 אחה"צ ועד שעה 24:00  וכן כל יום לאחר יום הזימון מהשעה 16:00.