זימון לביצוע רישום לקורסים

זימון סטודנטים להנדסה לביצוע רישום לקורסים באמצעות האינטרנט תשע"ז סמסטר קיץ
 

 סמסטר הקיץ יתקיים בין התאריכים 18.08.17– 03.10.17 (תקופת הבחינות: 13.10.17– 03.11.17)

הנכם מוזמנים להירשם למקצועות הלימוד בסמסטר קיץ תשע"ז. הרישום יתבצע באמצעות אתר המכללה.

אופן הכניסה לאתר
הכניסה לרישום באינטרנט הינה דרך האתר המרכזי של המכללה, שכתובתו braude.ac.il, באמצעות "סטודנטים" -> "תחנת מידע לסטודנט"  (student information services), במסך הראשי (בחלקו התחתון). הכניסה לאתר תתאפשר רק במחשבים בהם מותקןEXPLORER מגירסה 5 ומעלה. בעת הכניסה לאתר יש להקיש את מספר תעודת הזהות ואת הסיסמה (יש להקפיד על אותיות גדולות). סטודנט המעוניין להחליף את הסיסמה יעשה זאת בטרם תקופת הרישום.מדריך למשתמש תוכלו למצוא בדף הכניסה למערכת הרישום.

מועדי הרישום:
האתר יהיה פתוח לרישום :החל מיום 07.08.17 בשעה 14:00 ועד ליום 09.08.17,
בכל יום בין השעות 24:00-09:00

תקופת השינויים: החל מיום 18.08.17 ועד ליום 25.08.17לכל המחלקות (כולל אביב).

הסטודנטים רשאים באמצעות המערכת, לבטל את השתתפותם בקורסים לא יאוחר מ: 25.08.17 מעבר לתאריך זה לא ייעשו שינויים ברישום הסטודנטים לקורסים דרך המערכת הממוחשבת.
 
** במהלך הרישום מדי יום תתבצע הורדה של המערכת לצורך תחזוקה והעברת נתונים (עמכם הסליחה על אי הנוחות).