זימון לביצוע רישום לקורסים

זימון לביצוע רישום לקורסים באמצעות האינטרנט לסמסטר ב' תשע"ח

סמסטר ב' תשע"ח יתקיים בין התאריכים 18.03.18-02.07.18 (תקופת הבחינות: 13.08.18– 03.07.18)
הנכם מוזמנים להירשם למקצועות הלימוד בסמסטר ב' תשע"ח. הרישום יתבצע באמצעות אתר המכללה.

אופן הכניסה לאתר
הכניסה לרישום באינטרנט הינה דרך האתר המרכזי של המכללה, שכתובתו braude.ac.il, באמצעות "סטודנטים" -> "תחנת מידע לסטודנט" (student information services), במסך הראשי (בחלקו התחתון). הכניסה לאתר תתאפשר רק במחשבים בהם מותקןEXPLORER מגירסה 5 ומעלה. בעת הכניסה לאתר יש להקיש את מספר תעודת הזהות ואת הסיסמה (יש להקפיד על אותיות גדולות). סטודנט המעוניין להחליף את הסיסמה יעשה זאת בטרם תקופת הרישום.

מדריך למשתמש תוכלו למצוא בדף הכניסה למערכת הרישום.

מועדי הרישום:
הרישום לקורסים מתבצע על פי זימון אישי הנקבע על פי נ"ז מצטבר עד סוף שנה"ל תשע"ז (כולל סמסטר קיץ).
 
החל מחלון הזמן לרישום ניתן להשלים או לשנות את הרישום שלכם לקורסים בזמנים הבאים:
1.בתאריך הרישום יזומן הסטודנט לרישום בשעה מוגדרת למשך שעתיים (חלון הזמן שלו לרישום)
2.מיום למחרת הזימון ועד 14.03.18– בין השעות: 09:00 ועד 16:00.
3.מתאריך 15.03.18 עד סוף תקופת השינויים - 01.04.18 (כולל סופי שבוע):
בין השעות 13:00-09:00 ומ- 24:00-14:30
לידיעתכם, רשימות ההמתנות של סופי השבוע יעודכנו ביום ראשון שאחריהם.
 
תקופת השינויים עבור כל המחלקות היא עד שבועיים מתחילת הסמסטר, הסטודנטים רשאים באמצעות המערכת, לרשום או לבטל את השתתפותם בקורסים עד תאריך 01.04.18.
בקורסים מיוחדים, שיוגדרו ע"י המחלקה, ניתן יהיה לבטל את הרישום רק בשבוע הראשון של תקופת השינויים.
מעבר לתאריך זה לא ייעשו שינויים ברישום הסטודנטים לקורסים דרך המערכת הממוחשבת.** במהלך הרישום מדי יום תתבצע הורדה של המערכת לצורך תחזוקה והעברת נתונים (עמכם הסליחה על אי הנוחות).